ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disapprobation

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disapprobation-, *disapprobation*
English-Thai: Nontri Dictionary
disapprobation(n) ความไม่ชอบ,ความไม่ถูกใจ,การคัดค้าน,ความไม่ลงรอยกัน

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disapprobation (n) dˌɪsˌæprəbˈɛɪʃən (d i2 s a2 p r @ b ei1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Missbilligung {f}disapprobation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disapprobation
   n 1: an expression of strong disapproval; pronouncing as wrong
      or morally culpable; "his uncompromising condemnation of
      racism" [syn: {disapprobation}, {condemnation}] [ant:
      {approbation}]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top