ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disagree with

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disagree with-, *disagree with*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disagree with(phrv) คิดต่างจาก
disagree with(phrv) ไม่เข้ากับ, See also: แตกต่างจาก
disagree with(phrv) เป็นอันตรายต่อสุขภาพของ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
disagree withI beg to differ with you, but I disagree with your analysis of the situation.
disagree withI can't disagree with you on that.
disagree withI disagree with you.
disagree withI disagree with you on the matter.
disagree withIf you disagree with him, he is liable to get angry.
disagree withI'm afraid I have to disagree with you about this project.
disagree withIt pains me to disagree with your opinion.
disagree withJust for the record, I totally disagree with this decision.
disagree withThey consider it impolite to disagree with someone they don't know very well.
disagree withThis is the reason I disagree with you.
disagree withThis is where I absolutely disagree with you.
disagree withThis is where we absolutely disagree with you.

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  disagree with
      v 1: not be very easily digestible; "Spicy food disagrees with
           some people"

Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top