ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disaffection

D IH2 S AH0 F EH1 K SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disaffection-, *disaffection*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disaffection(n) ทำให้เอาอกเอาใจออกห่าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disaffection(ดิสอะเฟค'เชิน) n. ความไม่พอใจ,ความไม่ซื่อสัตย์,ความบาดหมาง,ความเหินห่าง

English-Thai: Nontri Dictionary
disaffection(n) ความไม่เป็นมิตร,ความไม่ซื่อสัตย์,ความไม่พอใจ,ความเหินห่าง,ความบาดหมาง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
disaffectionBecause of disaffection with her good-for-nothing husband.

CMU English Pronouncing Dictionary
DISAFFECTION D IH2 S AH0 F EH1 K SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disaffection (n) dˌɪsəfˈɛkʃən (d i2 s @ f e1 k sh @ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
離反[りはん, rihan] (n,vs) estrangement; alienation; disaffection; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disaffection
   n 1: the feeling of being alienated from other people [syn:
      {alienation}, {disaffection}, {estrangement}]
   2: disloyalty to the government or to established authority;
     "the widespread disaffection of the troops"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top