ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disaffected

D IH2 S AH0 F EH1 K T IH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disaffected-, *disaffected*, disaffect, disaffecte
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disaffected(adj) ซึ่งไม่จงรักภักดี, See also: ซึ่งไม่ซื่อสัตย์

English-Thai: Nontri Dictionary
disaffected(adj) ไม่เป็นมิตร,ไม่ซื่อสัตย์,ไม่พอใจ,เหินห่าง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
disaffectedThe soldiers were disaffected toward the government.

CMU English Pronouncing Dictionary
DISAFFECTED D IH2 S AH0 F EH1 K T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disaffected (j) dˌɪsəfˈɛktɪd (d i2 s @ f e1 k t i d)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  disaffected
      adj 1: discontented as toward authority [syn: {disaffected},
             {ill-affected}, {malcontent}, {rebellious}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top