ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disadvantages

D IH2 S AH0 D V AE1 N T IH0 JH IH0 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disadvantages-, *disadvantages*, disadvantage
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
disadvantagesIt has too many disadvantages.
disadvantagesIt is true that television also has some disadvantages.
disadvantagesReflect on advantages and disadvantages before you make up your mind.
disadvantagesSmokers are as aware as anybody else of the disadvantages of their hobby but manage to live with that knowledge for two main reasons.
disadvantagesThere are a few disadvantages to it.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผลได้ผลเสีย[phondāi phonsīa] (n, exp) EN: advantages and disadvantages ; upsides and downsides ; pros and cons   FR: le pour et le contre

CMU English Pronouncing Dictionary
DISADVANTAGES D IH2 S AH0 D V AE1 N T IH0 JH IH0 Z
DISADVANTAGES D IH2 S AH0 D V AE1 N IH0 JH Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disadvantages (n) dˌɪsədvˈaːntɪʤɪz (d i2 s @ d v aa1 n t i jh i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
一長一短[いっちょういったん, icchouittan] (n) (something having its) merits and demerits; advantages and disadvantages; good points and shortcomings [Add to Longdo]
一得一失[いっとくいっしつ, ittokuisshitsu] (n) gaining some and losing some; (something having its) advantages and disadvantages [Add to Longdo]
一利一害[いちりいちがい, ichiriichigai] (n) advantages and disadvantages; gain some, lose some [Add to Longdo]
長短[ちょうたん, choutan] (n) (1) length; (2) long and short; advantages and disadvantages; pluses and minuses; strong and weak points; merits and demerits; (P) [Add to Longdo]
得失[とくしつ, tokushitsu] (n) advantages and disadvantages; plus and minuses; (P) [Add to Longdo]
利害[りがい, rigai] (n) advantages and disadvantages; interest; (P) [Add to Longdo]
利害得失[りがいとくしつ, rigaitokushitsu] (n) advantages and disadvantages; pros and cons [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top