ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

direkt

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -direkt-, *direkt*
German-Thai: Longdo Dictionary
direkt(adv, adj) ตรง ไม่อ้อม (ใช้บอกเส้นทาง) เช่น Ich fahre direkt zur Arbeit. ผมขับรถตรงไปที่ทำงานเลย ไม่แวะที่ไหน
direktจริงๆ (ใช้เน้นเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดหวัง) เช่น Der Film hat mir direkt Spaß gemacht., Syn. wirklich
direkt(adj, adv) ติดกับ หรือ อยู่ใกล้ เช่น direkt am Wasser, direkt neben mir

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Direktabfluss {m}direct runoff [Add to Longdo]
Direktantrieb {m}direct drive [Add to Longdo]
Direktfarbstoff {m} | Direktfarbstoffe {pl}direct dye | direct dyes [Add to Longdo]
Direktinvestitionen {pl} im Ausland [econ.]foreign direct investment (FDI) [Add to Longdo]
Direktion {f}; oberste Leitungtop management [Add to Longdo]
Direktionsassistent {m}assistant to top management [Add to Longdo]
Direktive {f} | Direktiven {pl}directive | directives [Add to Longdo]
Direktor {m} | Direktoren {pl}director | directors [Add to Longdo]
Direktor {m}; Rektor {m} | Direktoren {pl}; Rektoren {pl}headmaster | headmasters [Add to Longdo]
Direktor {m} (einer Firma, nicht offiziell ernannt)associate director [Add to Longdo]
Direktorat {n}; Direktorenamt {n}directorship [Add to Longdo]
Direktorenstelle {f}directorate [Add to Longdo]
Direktorin {f} | Direktorinnen {pl}headmistress | headmistresses [Add to Longdo]
Direktorin {f} | Direktorinnen {pl}manageress | managresses [Add to Longdo]
Direktsteuerung {f}direct control [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
所長[しょちょう, shochou] Direktor, Leiter [Add to Longdo]
直接[ちょくせつ, chokusetsu] direkt [Add to Longdo]
直系[ちょっけい, chokkei] direkte_Abstammung [Add to Longdo]
直轄[ちょっかつ, chokkatsu] direkte_Oberaufsicht, direkte_Kontrolle [Add to Longdo]
社長[しゃちょう, shachou] Direktor, Firmenchef [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top