ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

directorate

D ER0 EH1 K T ER0 AH0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -directorate-, *directorate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
directorate(n) คณะกรรมการบริษัท, See also: คณะกรรมการ, กลุ่มผู้บริหาร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
directorate(ดิเรค'เทอเรท) n. สำนักงานผู้อำนวยการ,ตำแหน่งผู้อำนวยการ,คณะกรรมการบริหาร,คณะกรรมการ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
directorate๑. กรม๒. หน่วยอำนวยการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศูนย์อำนวยการ(n) directorate center, See also: control center, administration center
ศูนย์อำนวยการ(n) directorate center, See also: control center, administration center

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรมการเมือง[krom kānmeūang] (n, exp) EN: provincial directorate ; politbureau  FR: bureau politique [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DIRECTORATE D ER0 EH1 K T ER0 AH0 T
DIRECTORATE D AY0 R EH1 K T ER0 AH0 T
DIRECTORATE(2) D IY0 R EH1 K T ER0 AH0 T
DIRECTORATE(3) D IH0 R EH1 K T ER0 AH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
directorate (n) dˈɪrˈɛktərət (d i1 r e1 k t @ r @ t)
directorates (n) dˈɪrˈɛktərəts (d i1 r e1 k t @ r @ t s)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 directorate
   n 1: a group of persons chosen to govern the affairs of a
      corporation or other large institution [syn: {directorate},
      {board of directors}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top