ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dine

D AY1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dine-, *dine*
Possible hiragana form: ぢね
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dine(vt) จัดเตรียมอาหารสำหรับ
dine(vi) รับประทาน, See also: ทาน, กิน, Syn. have, eat, ingest, Ant. tast
dine(vi) รับประทานอาหารเย็น, Syn. have, eat, ingest, Ant. tast
diner(n) คนที่มารับประทานอาหารในร้านอาหาร
diner(n) ร้านอาหารเล็กๆ
dine at(phrv) ทานอาหารที่
dine in(phrv) ทานอาหารในหรือที่บ้าน, Syn. eat in
dine on(phrv) ทานอาหารประเภทหรือจำพวก
dine off(phrv) ทานอาหารจาก (ภาชนะ), Syn. eat off, eat out of, feed off
dine off(phrv) มีชื่อเสียงในเรื่อง, Syn. dine out on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dine(ไดนฺ) vi. รับประทานอาหาร vt. เชิญรับประทานอาหาร -Phr. (dine out กินข้าวข้างนอก), Syn. eat
diner(ได'เนอะ) n. ผู้ที่รับประทานอาหาร,ตู้เสบียงของขบวนรถโดยสาร (รถไฟ) ,ร้านอาหารข้างทาง
dinette(ดิเนท') n. เวิงเล็ก ๆ เป็นห้องอาหารเล็ก ๆ
acridine(แอค' ริดีน) สารเคมีที่ใช้ในการสังเคราะห์สีย้อมและยา
almandine(แอล' แมนดิน) โกเมนชนิดสีขาว
amandine(อา' มันดีน, แอม' มะดีน) adj. ซึ่งเตรียมหรือทำจากผล almond
gabardine(แกบ'เบอร์ดีน') n. เสื้อคลุมยาวและหลวมที่ชาวยิวสวมใส่ในสมัยโบราณ,ผ้าแน่นหยาบชนิดหนึ่ง
gaberdine(แกบ'เบอร์ดีน') n. เสื้อคลุมยาวและหลวมที่ชาวยิวสวมใส่ในสมัยโบราณ,ผ้าแน่นหยาบชนิดหนึ่ง
garbadine(แกบ'บะดีน) ผ้าเนื้อแน่นหยาบใช้ทำเสื้อกันฝนชนิดหนึ่ง,เสื้อผ้าหยาบหลวมที่ทำด้วยผ้าดังกล่าวที่คนยิวสวมใส่
giddinessง่วงงุน

English-Thai: Nontri Dictionary
dine(vi) กินเลี้ยง,รับประทานอาหารเย็น
foolhardiness(n) ความกล้าหาญ,ความบ้าบิ่น,ความมุทะลุ,ความไม่เกรงกลัว,ความบ้าระห่ำ
gabardine(n) เสื้อคลุมยาว
giddiness(n) ความเวียนหัว,ความวิงเวียน,ความมึนงง,ความเคลิบเคลิ้ม
greediness(n) ความตะกละ,ความละโมบ,ความโลภ,ความอยากได้
handiness(n) ความว่องไว,ความคล่องแคล่ว,ความเหมาะมือ,ความสะดวก
hardiness(n) ความทนทาน,ความแข็งแรง,ความทรหด,ความบึกบึน,ความกล้าหาญ
iodine(n) ไอโอดีน
readiness(n) ความพร้อมเพรียง,ความเต็มใจ,ความรวดเร็ว,ความฉับพลัน
sardine(n) ปลาซาดีน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dines anemometerไดนส์แอนนีมอมิเตอร์ หรือเครื่องวัดลมแบบไดนส์ [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dineHe was to dine with us.
dineHe was to have dined with us, but he became seriously sick all of a sudden.
dineI have an appointment to dine with him.
dineI sometimes cook diner.
dineLet's dine at restaurant this evening.
dineLet's dine out for a change.
dineLet's dine out tonight. I'm too tired to cook.
dineThe Tanaka invited me to dine with them.
dineThe Tanakas invited me to dine with them.
dineWe dined at our uncle's.
dineWe dined off steak and salad.
dineWe dine out once a week.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กินดอง(v) feast at a marriage, See also: dine in a wedding celebration, attend wedding feast, Thai Definition: กินเลี้ยงในการแต่งงาน, Notes: (ถิ่นอีสาน)
กินตะเกียบ(v) take meal with chopsticks, See also: dine with chopsticks, Example: สมัยนี้ฝรั่งยังกินตะเกียบเลย, Thai Definition: กินอาหารด้วยตะเกียบ
กินมือ(v) eat with fingers, See also: dine with one's hands, have meal with one's own hand, Example: คุณยายกินมือไม่ยอมใช้ช้อน, Thai Definition: กินอาหารด้วยมือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารค่ำ[āhān kham] (n) EN: dinner  FR: dîner [m] ; souper (Belg.) [m]
อาหารกลางวัน[āhān klāngwan] (n) EN: lunch ; luncheon  FR: déjeuner [m] ; repas de midi [m] ; dîner [m] (Belg) ; lunch [m]
อาหารมื้อกลางวัน[āhān meū klāngwan] (n) EN: lunch  FR: déjeuner [m] ; repas de midi [m] ; dîner [m] (Belg) ; lunch [m]
อาหารมื้อเย็น[āhān meū yen] (n) EN: dinner ; supper  FR: dîner [m] ; souper [m] (Belg.)
อาหารเย็น[āhān yen] (n) EN: dinner  FR: dîner [m] ; souper [m] (Belg.)
ไอโอดีน[ai-ōdīn] (n) EN: iodine  FR: iode [m]
กาลาดินเนอร์ = กาลาดินเน่อร์ = กาล่าดินเน่อร์[kālā dinnoē] (n, exp) EN: gala dinner  FR: dîner de gala [m]
การรับประทานอาหารเย็น[kān rapprathān āhān yen] (v, exp) EN: dinner  FR: dîner [m]
ความล่าช้า[khwām lāchā] (n) EN: delay ; lateness; tardiness  FR: retard [m]
ความหงุดหงิด[khwām ngut-ngit] (n) EN: moodiness ; frustration

CMU English Pronouncing Dictionary
DINE D AY1 N
DINED D AY1 N D
DINER D AY1 N ER0
DINES D AY1 N Z
DINEEN D IH0 N IY1 N
DINERS D AY1 N ER0 Z
DINESH D IH1 N EH0 SH
DINEHART D AY1 N HH AA2 R T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dine (v) dˈaɪn (d ai1 n)
dined (v) dˈaɪnd (d ai1 n d)
diner (n) dˈaɪnər (d ai1 n @ r)
dines (v) dˈaɪnz (d ai1 n z)
diners (n) dˈaɪnəz (d ai1 n @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
用膳[yòng shàn, ㄩㄥˋ ㄕㄢˋ, ] dine, #57,137 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鯯;拶双魚[さっぱ;サッパ, sappa ; sappa] (n) (uk) Japanese sardinella (Sardinella zunasi) [Add to Longdo]
ぎゅう詰め[ぎゅうづめ, gyuudume] (adj-na,n) packed like sardines; jammed [Add to Longdo]
くらくら[kurakura] (adv,n,vs) (on-mim) dizziness; giddiness [Add to Longdo]
しらす漁;白子漁[しらすりょう, shirasuryou] (n) fishing for young anchovy, sardines, etc. [Add to Longdo]
すし詰め;鮨詰め;寿司詰め;鮨詰[すしづめ, sushidume] (n) jam-packed; packed in like sushi (like sardines) [Add to Longdo]
とく;どく[toku ; doku] (v5k) (contraction of ..て or で plus 置く) to do something in readiness for; to get something (needful) done [Add to Longdo]
アイオダイン[aiodain] (n) iodine [Add to Longdo]
アクリジン[akurijin] (n) acridine [Add to Longdo]
アジドチミジン[ajidochimijin] (n) azidothymidine; AZT [Add to Longdo]
アルマンディン[arumandein] (n) almandine [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dine
   v 1: have supper; eat dinner; "We often dine with friends in
      this restaurant"
   2: give dinner to; host for dinner; "I'm wining and dining my
     friends"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top