ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dim-witted

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dim-witted-, *dim-witted*, dim-witt, dim-witte
Japanese-English: EDICT Dictionary
もっさり[mossari] (adv,vs) (1) unfashionable; lacking style; (2) dim-witted; slow [Add to Longdo]
血の巡りが悪い[ちのめぐりがわるい, chinomegurigawarui] (exp) dim-witted; slow to catch on [Add to Longdo]
血の巡りの悪い[ちのめぐりのわるい, chinomegurinowarui] (exp) dim-witted; slow to catch on [Add to Longdo]
頭の足りない[あたまのたりない, atamanotarinai] (exp,adj-i) half-baked; dim-witted; meatheaded [Add to Longdo]
頭の鈍い[あたまのにぶい, atamanonibui] (exp,adj-i) dim-witted; airheaded; bird-brained; dim; dullard; blockheaded [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  dim-witted
      adj 1: lacking mental capacity and subtlety [syn: {dim-witted},
             {simple}, {simple-minded}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top