ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dill

D IH1 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dill-, *dill*
English-Thai: Longdo Dictionary
dill(n) ผักชีลาว (สามารถใช้รับประทานหรือใช้ประดับก็ได้ เมื่อแก่ออกดอกสีเหลืองเล็กๆ ลักษณะใบเป็นท่อนเล็กๆแหลมๆมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dilly-dally(vi) เสียเวลาในการตัดสินใจ, See also: รวนเร, ชักช้า, อืดอาด, Syn. delay, dawdle, stall, Ant. hasten, hurry

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dill(ดีล) n. พืชยาและเครื่องเทศชนิดหนึ่ง
dilligent(ดิล'ลิเจินทฺ) adj. ขยัน,หมั่นเพียร,บากบั่น, Syn. industrious
dillinger(ดิล'ลิงเกอะ) n. ปืนฉีดน้ำของเด็ก,ภาษาเด็ก
dilly(ดิล'ลี) n. สิ่งที่ดีเด่น,บุคคลที่ดีเด่น
dillydally(ดิล'ลีแดลลี) vi. เสียเวลา,รวนเร,เถลไถล, Syn. waver
armadillo(อาร์มะดิล'โล) n. ตัวนิ่ม,ตัวนางอาย
caudillo(คอดีล'โล) n. ผู้นำประเทศ,ผู้นำ
peccadillo(เพคดะดิล'โล) ความผิดเล็ก ๆ น้อย ๆ ,บาปน้อย

English-Thai: Nontri Dictionary
cordillera(n) แนวเขา,ทิวเขา,เทือกเขา

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dillOh, and Andy Dillon called...
dillWith your ability it should be a doddle, but please don't be prideful of that but first apply yourself dilligently with everyone in your class.
dillYou're late! Sheesh, dilly-dally dilly-dally ...

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตาด(n) Dillenia indica Linn., Example: ที่นี่นิยมนำตาดมาต้มกินจิ้มกับน้ำพริก, Thai Definition: ต้นมะตาด เป็นไม้ต้นชนิด Dillenia indica Linn. ในวงศ์ Dilleniaceae ใบใหญ่ ผลกลมๆ มียางเป็นเลือก ใช้เป็นผัก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อืด[eūt] (adj) EN: slow ; dilatory ; sluggish ; tardy ; dillydallying  FR: lent
การแทะ[kān thae] (n) FR: mordillement [m]
แขนง[khanaēng] (n) EN: twig  FR: petite branche [f] ; brindille [f]
ละมุด[lamut] (n) EN: sapodilla  FR: sapotille [f]
เล็ม[lem] (v) EN: peck ; nibble at ; browse  FR: picorer ; mordiller ; brouter
มาลา[mālā] (n) EN: Red Passion Flower ; Red Grandilla
มะตาด[matāt] (n) EN: Dillenia indica ; Chulta ; hondapara tree ; elephant apple
ผักชีดอง[phakchī døng] (n, exp) EN: dill pickle
ผักชีลาว[phakchī Lāo] (n, exp) EN: Dill ; Anethum graveolens
ประทัดไต้หวัน[prathat Taiwan] (n, exp) EN: Scarlet bush ; Fire bush ; Coloradillo

CMU English Pronouncing Dictionary
DILL D IH1 L
DILLY D IH1 L IY0
DILLS D IH1 L Z
DILLE D IH1 L
DILLAN D IH1 L AH0 N
DILLOW D IH1 L OW0
DILLEN D IH1 L AH0 N
DILLER D IH1 L ER0
DILLEY D IH1 L IY0
DILLIE D IH1 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dill (n) dˈɪl (d i1 l)
dilly-dally (v) dˈɪlɪ-dæliː (d i1 l i - d a l ii)
dilly-dallied (v) dˈɪlɪ-dælɪd (d i1 l i - d a l i d)
dilly-dallies (v) dˈɪlɪ-dælɪz (d i1 l i - d a l i z)
dilly-dallying (v) dˈɪlɪ-dælɪɪŋ (d i1 l i - d a l i i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
莳萝[shí luó, ㄕˊ ㄌㄨㄛˊ, / ] dill (herb), #229,692 [Add to Longdo]
土茴香[tǔ huí xiāng, ㄊㄨˇ ㄏㄨㄟˊ ㄒㄧㄤ, ] dill seed [Add to Longdo]
莳萝籽[shí luó zǐ, ㄕˊ ㄌㄨㄛˊ ㄗˇ, / ] dill seed [Add to Longdo]
野小茴[yě xiǎo huí, ㄧㄝˇ ㄒㄧㄠˇ ㄏㄨㄟˊ, ] dill seed [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dill {m}dill [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きゅうよ[kyuuyo] (n) (obsc) (See アルマジロ) armadillo [Add to Longdo]
アーマジロ[a-majiro] (n) armadillo [Add to Longdo]
アルマジロ[arumajiro] (n) armadillo [Add to Longdo]
キャデラック[kyaderakku] (n) Cadillac [Add to Longdo]
ケサディーヤ;ケサディージャ[kesadei-ya ; kesadei-ja] (n) quesadilla (spa [Add to Longdo]
コンマ(P);カンマ[konma (P); kanma] (n) comma; cedilla; (P) [Add to Longdo]
サポジラ[sapojira] (n) sapodilla [Add to Longdo]
ディル[deiru] (n) dill [Add to Longdo]
因循姑息[いんじゅんこそく, injunkosoku] (n) dilly-dallying and temporizing (temporising) [Add to Longdo]
鎧鼠[よろいねずみ, yoroinezumi] (n) (obsc) (See アルマジロ) armadillo [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カンマ[かんま, kanma] comma, cedilla, , [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dill
   n 1: aromatic Old World herb having aromatic threadlike foliage
      and seeds used as seasoning [syn: {dill}, {Anethum
      graveolens}]
   2: aromatic threadlike foliage of the dill plant used as
     seasoning [syn: {dill}, {dill weed}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top