ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dilapidation

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dilapidation-, *dilapidation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dilapidation(n) ความเสียหาย, See also: ความชำรุด, ความทรุดโทรม, ความเน่าเปื่อย, Syn. destruction, demolition, ruin
dilapidation(n) สภาพที่เก่าผุพังเพราะขาดการดูแล, See also: การเน่าเปื่อย, การชำรุด, ความทรุดโทรม, Syn. collapse, decay, deterioration, ruination

English-Thai: Nontri Dictionary
dilapidation(n) ความชำรุด,ความทรุดโทรม,ความเน่าเปื่อย

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dilapidationThe building exhibits signs of dilapidation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การชำรุด(n) dilapidation, See also: ruination, decay, deterioration, decomposition, Syn. การปรักหักพัง, การเสีย, Example: การชำรุดของพระราชวังทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องรีบเข้ามาดำเนินการ, Thai Definition: การเสื่อมจากสภาพเดิมจนถึงบกพร่องเสียหายหรือบุบสลายไป
ความทรุดโทรม(n) dilapidation, See also: decay, decline, Syn. ความชำรุด, ความชำรุดทรุดโทรม, Example: บ้านร้างที่ไม่มีคนอยู่มีความทรุดโทรมอย่างเห็นได้ชัด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การชำรุด[kān chamrut] (n) EN: dilapidation
ความชำรุด[khwām chamrut] (n) EN: dilapidation
ความชำรุดทรุดโทรม[khwām chamrutsutsōm] (n) EN: dilapidation

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dilapidation (n) dˈɪlˌæpɪdˈɛɪʃən (d i1 l a2 p i d ei1 sh @ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
朽廃[きゅうはい, kyuuhai] (n,vs) decay; dilapidation (ruin) [Add to Longdo]
立ち腐れ[たちぐされ, tachigusare] (n) dilapidation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dilapidation
   n 1: a state of deterioration due to old age or long use [syn:
      {decrepitude}, {dilapidation}]
   2: the process of becoming dilapidated [syn: {dilapidation},
     {ruin}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top