ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dignify

D IH1 G N AH0 F AY2   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dignify-, *dignify*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dignify(vt) ทำให้เป็นเกียรติแก่, See also: ทำให้สง่างาม, ทำให้ภูมิฐาน, ให้เกียรติกับ, Syn. honor, beautiful, glorify, Ant. degrade

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dignify(ดิก'นะไฟ) {dignified,dignifying,dignifies} vt. มอบเกียรติยศแก่,ทำให้เป็นเกียรติแก่,ทำให้สง่า,ทำให้ภูมิฐาน, Syn. exalt

English-Thai: Nontri Dictionary
dignify(vt) ทำให้สง่างาม,ทำให้ภูมิฐาน,เป็นเกียรติแก่

CMU English Pronouncing Dictionary
DIGNIFY D IH1 G N AH0 F AY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dignify (v) dˈɪgnɪfaɪ (d i1 g n i f ai)
dignifying (v) dˈɪgnɪfaɪɪŋ (d i1 g n i f ai i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
使高贵[shǐ gāo guì, ㄕˇ ㄍㄠ ㄍㄨㄟˋ, 使 / 使] dignify [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dignify
   v 1: confer dignity or honor upon; "He was dignified with a
      title" [syn: {ennoble}, {dignify}]
   2: raise the status of; "I shall not dignify this insensitive
     remark with an answer"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top