ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dignified

D IH1 G N AH0 F AY2 D   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dignified-, *dignified*, dignifi, dignifie
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dignified(adj) สง่างาม, See also: สง่าผ่าเผย, ภูมิฐาน, ผึ่งผาย, เป็นผู้ดี, Syn. stately, somber, solemn, reserved, Ant. undignified, boorish, silly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dignified(ดิก'นะไฟดฺ) adj. ทรงเกียรติ,ผึ่งผาย,สง่า,ภูมิฐาน., See also: dignifiedness n. ดูdignified

English-Thai: Nontri Dictionary
dignified(adj) ทรงเกียรติ,ภูมิฐาน,สง่างาม,ผึ่งผาย,

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dignifiedAt the funeral, the widow looked very dignified, with her black suit, hat and gloves.
dignifiedIt is the border-line cases that are always in danger: the dignified buildings of the past which may possess no real artistic or historic value, but which people have become sentimentally attached to and have grown to love.
dignifiedYou look very dignified.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภูมิฐาน(adj) elegant, See also: dignified, honorable, grand, Syn. สง่าผ่าเผย, สง่า, Ant. ซอมซ่อ, Example: พ่อของเขาเป็นชายวัยกลางคนท่าทางภูมิฐาน
ผ่าเผย(adj) dignified, See also: imposing, stately, majestic, grand, Syn. สง่า, สง่าผ่าเผย, Example: มิสไทยแลนด์เวิลด์รูปร่างของเธอสมส่วนผ่าเผยทีเดียว, Thai Definition: ที่งามสง่า, ที่องอาจผึ่งผาย
ผงาด(adv) dignifiedly, See also: prominent, conspicuous, splendid, Syn. สง่า, เด่น, ตระหง่าน, ผง่าน, Example: ผู้เฒ่าฝันถึงวันที่ตัวเองยืนผงาดอยู่บนยอดภูสูงได้สำเร็จวันนั้นคงสง่างามยิ่งกว่าตะวัน
ผง่าน(adv) dignifiedly, See also: prominent, splendid, conspicuous, Syn. ผงาด, สง่า, เด่น, ตระหง่าน, Example: เขายืนผง่านอยู่กลางห้องโถง
น่าเกรงขาม(adj) imposing (e.g. personage), See also: dignified, prestigious, Syn. น่ายำเกรง, น่าคร้ามเกรง, Example: พ่อมีลักษณะน่าเกรงขาม ใครๆ เห็นก็เกรงกันไปหมด, Thai Definition: ที่มีลักษณะชวนให้กลัวเกรงเพราะความใหญ่โตหรือความสง่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกรงขาม[krēngkhām] (adj) EN: solemn ; dignified ; grave ; stately  FR: solennel ; digne ; majestueux
มีศักดิ์ศรี[mī saksī] (adj) EN: dignified ; honorable
โอ่อ่า[ō-ā] (adj) EN: luxurious ; magnificent ; imposing ; grand ; stately ; majestic ; dignified and pretty  FR: imposant ; grandiose ; majestueux
ภาคภูมิ[phākphūm] (adj) EN: proud of ; dignified  FR: solennel ; pompeux
ผึ่ง[pheung] (v) EN: be arrogant ; be dignified  FR: crâner (fam.)
ภูมิ[phūm] (adj) EN: honorable ; dignified ; respectable  FR: digne ; respectable
สง่า[sa-ngā] (adj) EN: dignified ; majestic ; grand  FR: digne ; majestueux
เสียเกียรติ[sīa kīet] (adj) EN: undignified ; demeaning
ไว้ท่า[wai thā] (v, exp) EN: act dignified ; put on airs ; act big

CMU English Pronouncing Dictionary
DIGNIFIED D IH1 G N AH0 F AY2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dignified (v) dˈɪgnɪfaɪd (d i1 g n i f ai d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
威严[wēi yán, ㄨㄟ ㄧㄢˊ, / ] dignified; imposing; august; awe-inspiring; awe; prestige; dignity, #18,686 [Add to Longdo]
端庄[duān zhuāng, ㄉㄨㄢ ㄓㄨㄤ, / ] dignified, #19,511 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gediegen; würdevoll {adj} | gediegener | am gediegenstendignified | more dignified | most dignified [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
しゃんと[shanto] (adv,n,vs) (on-mim) being in shape; holding a dignified appearance [Add to Longdo]
でんと[dento] (adv) imposingly; heavily; conspicuously; in a dignified manner [Add to Longdo]
もっともらしい顔;尤もらしい顔[もっともらしいかお, mottomorashiikao] (exp) dignified expression; solemn expression; serious expression [Add to Longdo]
威あって猛からず;威有って猛からず[いあってたけからず, iattetakekarazu] (exp) (See 威ありて猛からず・いありてたけからず) dignified without being overbearing; being dignified, and moreover warm, as such one is gentle [Add to Longdo]
威ありて猛からず;威有りて猛からず;威有て猛からず[いありてたけからず, iaritetakekarazu] (exp) (See 威有って猛からず・いあってたけからず) dignified without being overbearing; being dignified, and moreover warm, as such one is gentle [Add to Longdo]
威儀[いぎ, igi] (n) dignity; majesty; dignified manner [Add to Longdo]
威風凛々;威風凛凛[いふうりんりん, ifuurinrin] (adj-t,adv-to) (arch) awe-inspiring; majestic; commanding; stately; with an imposing air; in a stately (dignified) manner [Add to Longdo]
格調[かくちょう, kakuchou] (n) noble; dignified [Add to Longdo]
格調高雅[かくちょうこうが, kakuchoukouga] (n,adj-na) refined, dignified, elegant; graceful; exquisite [Add to Longdo]
厳か[おごそか, ogosoka] (adj-na,n) austere; majestic; dignified; stately; awful; impressive; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dignified
   adj 1: having or expressing dignity; especially formality or
       stateliness in bearing or appearance; "her dignified
       demeanor"; "the director of the school was a dignified
       white-haired gentleman" [ant: {undignified}]
   2: having or showing self-esteem [syn: {dignified}, {self-
     respecting}, {self-respectful}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top