ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

digger

D IH1 G ER0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -digger-, *digger*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
digger(n) คนที่ขุด, See also: เครื่องมือที่ใช้ขุด, เครื่องจักรที่ใช้ขุด, นักขุด, Syn. hoe, miner, archaeologist

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
digger(ดิก'เกอะ) n. ผู้ขุด,สัตว์ที่ขุดคุ้ย,เครื่องขุด

English-Thai: Nontri Dictionary
digger(n) ผู้ขุด,เครื่องขุด,สัตว์ที่ชอบขุดคุ้ย

CMU English Pronouncing Dictionary
DIGGER D IH1 G ER0
DIGGERS D IH1 G ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
digger (n) dˈɪgər (d i1 g @ r)
diggers (n) dˈɪgəz (d i1 g @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gräber {m}; Ausgräber {m} | Gräber {pl}digger | diggers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ショベルカー[shoberuka-] (n) digger (wasei [Add to Longdo]
井戸掘り[いどほり, idohori] (n) well digging; well digger [Add to Longdo]
逆玉[ぎゃくたま, gyakutama] (n) man who marries a wealthy or upwardly-mobile woman; gold digger [Add to Longdo]
穴蜂[あなばち;アナバチ, anabachi ; anabachi] (n) (uk) digger wasp [Add to Longdo]
似我蜂[じがばち;ジガバチ, jigabachi ; jigabachi] (n) (1) (uk) red-banded sand wasp (Ammophila sabulosa); (2) thread-waisted wasp (any wasp of family Sphecidae, inc. digger wasps & mud daubers) [Add to Longdo]
土蜂[ゆするばち, yusurubachi] (n) (arch) (See 穴蜂) digger wasp [Add to Longdo]
墓掘り[はかほり, hakahori] (n) gravedigger [Add to Longdo]
油圧ショベル[ゆあつショベル, yuatsu shoberu] (n) excavator; power shovel; digger [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 digger
   n 1: a laborer who digs
   2: a machine for excavating [syn: {power shovel}, {excavator},
     {digger}, {shovel}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top