ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

diagonally

D AY0 AE1 G AH0 N AH0 L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -diagonally-, *diagonally*, diagonal
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
diagonally(adv) เป็นแนวทแยงมุม, See also: เป็นแนวเส้นทแยงมุม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
diagonally split braking systemระบบเบรกวงจรไขว้ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทแยง(adv) obliquely, See also: diagonally, askew, Syn. เฉียง, เฉลียง, Example: เขาตั้งเสาทะแยงๆ เพื่อให้ต้านลม

CMU English Pronouncing Dictionary
DIAGONALLY D AY0 AE1 G AH0 N AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
diagonally (a) dˈaɪˈægənəliː (d ai1 a1 g @ n @ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
diagonaldominant {adj} [math.]diagonally dominant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
右上がり;右上り[みぎあがり, migiagari] (n) (1) rising diagonally up and to the right; (2) growing; expanding; soaring [Add to Longdo]
筋向かい;筋向い[すじむかい, sujimukai] (n) diagonally opposite [Add to Longdo]
袈裟懸け[けさがけ, kesagake] (n) (1) (See 袈裟) wearing a kasaya; wearing an article of clothing in the same manner as a kasaya (i.e. draped over one shoulder); (2) (See 袈裟切り) slashing a sword diagonally from the shoulder [Add to Longdo]
袈裟切り;袈裟斬り[けさぎり, kesagiri] (n) slashing a sword diagonally from the shoulder [Add to Longdo]
斜めに[ななめに, nanameni] (adv) diagonally; obliquely; slantingly; slantwise [Add to Longdo]
斜向かい;斜向い[はすむかい, hasumukai] (adj-no,n) catercorner; diagonally opposite [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  diagonally
      adv 1: in a diagonal manner; "she lives diagonally across the
             street from us"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top