ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dewlap

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dewlap-, *dewlap*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dewlap(n) เหนียงซึ่งห้อยลงมาจากใต้คอสัตว์บางชนิด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Please,you might as well have been two iguana with no dewlap enlargement.ได้โปรด นายอาจเหมือนอีกัวน่าที่ไม่มีแผงคอ The Bad Fish Paradigm (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หนอก[nøk] (n) EN: hump ; dewlap  FR: bosse (de bovin) [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dewlap (n) djˈuːlæp (d y uu1 l a p)
dewlaps (n) djˈuːlæps (d y uu1 l a p s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
のど袋;喉袋[のどぶくろ, nodobukuro] (n) dewlap; gular pouch [Add to Longdo]
頸袋[けいたい, keitai] (n) dewlap [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  dewlap
      n 1: a hanging fold of loose skin on an elderly person's neck

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top