ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dewily

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dewily-, *dewily*, dewy
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dewily(ดิว'อิลี) adv. เหมือนน้ำค้าง,อย่างสดชื่น

CMU English Pronouncing Dictionary
DEWIT D EH0 W IH1 T
DEWINE D AH0 W AY1 N
DEWING D UW1 IH0 NG
DEWIRE D AH0 W AY1 R
DEWITT D EH0 W IH1 T
DEWITZ D EH1 W IH0 T S
DEWILDE D IY1 W AY0 L D
LUDEWIG L AH1 D UW0 IH0 G
LADEWIG L AE1 D UW0 IH0 G
DEWITTE D EH0 W IH1 T
DEWINTER D AH0 W IH1 N T ER0
SIDEWISE S AY1 D W AY2 Z
SIDEWINDER S AY1 D W AY2 N D ER0
SCHNEIDEWIND SH N AY1 D AH0 W IH2 N D
SCHNEIDEWIND'S SH N AY1 D AH0 W IH2 N D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
DeWitt (n) dəwˈɪt (d @ w i1 t)
dewier (j) djˈuːɪəʳr (d y uu1 i@ r)
dewiest (j) djˈuːɪɪst (d y uu1 i i s t)
mildewing (v) mˈɪldjuːɪŋ (m i1 l d y uu i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
维尔容[Wéi ěr róng, ㄨㄟˊ ㄦˇ ㄖㄨㄥˊ, / ] (Johannes Lodewikus) Viljoen (South African ambassador to Taiwan), #633,721 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anger {m}; Gemeindeland {n}; Dorfwiese {f}; Gemeindewiese {f}common; common land [Add to Longdo]
Ankerwinde {f}; Ladewinde {f}; Winde {f} | Ankerwinden {pl}; Ladewinden {pl}; Winden {pl}windlass | windlasses [Add to Longdo]
Haken {m} (Schlag)sidewinder [Am.] [Add to Longdo]
feucht {adv}dewily [Add to Longdo]
frisch {adj} | frischer | am frischestendewy | dewier | dewiest [Add to Longdo]
schimmelig werden | schimmelig werdend | verschimmeltto mildew | mildewing | mildewed [Add to Longdo]
tauen; betauen | tauend | getaut | tautto dew | dewing | dewed | dews [Add to Longdo]
taufeucht; tauig {adj} | tauiger | am tauigstendewy | dewier | dewiest [Add to Longdo]
Seidenwinder-Klapperschlange {f} [zool.]sidewinder [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウロノクラヌスデウィンドティ[auronokuranusudeuindotei] (n) Aulonocranus dewindti (cichlid fish endemic to Lake Tanganyika in E. Africa) [Add to Longdo]
サイドワインダー[saidowainda-] (n) (1) sidewinder (species of rattlesnake, Crotalus cerastes); (2) sidewinder (missile) [Add to Longdo]
横ばい(P);横這い[よこばい(P);ヨコバイ, yokobai (P); yokobai] (n,vs) (1) (よこばい only) sidewise crawl (e.g. of a crab); crawling sideways; (n) (2) (uk) leafhopper (insect); jassid; (3) (abbr) (uk) (See ヨコバイガラガラヘビ) sidewinder (Crotalus cerastes); (4) levelling off; stabilizing; (P) [Add to Longdo]
横這いガラガラ蛇[よこばいガラガラへび;ヨコバイガラガラヘビ, yokobai garagara hebi ; yokobaigaragarahebi] (n) (uk) (obsc) (See サイドワインダー) sidewinder (Crotalus cerastes) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top