ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dewdrop

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dewdrop-, *dewdrop*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dewdrop(n) หยดน้ำค้าง, Syn. drop, droplet

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dewdrop(ดิว'ดรอพ) n. หยดน้ำค้าง

English-Thai: Nontri Dictionary
dewdrop(n) หยาดน้ำค้าง,หยดน้ำค้าง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A dewdrop is the momentary triumph of condensation over evaporation.ของการรวมตัวกว่าการระเหย และในขณะที่มันกินเวลา, Deeper, Deeper, Deeper Still (2014)

Japanese-English: EDICT Dictionary
居候蜘蛛[いそうろうぐも;イソウロウグモ, isourougumo ; isourougumo] (n) (uk) dewdrop spider (any spider of genus Argyrodes) [Add to Longdo]
玉露[ぎょくろ, gyokuro] (n) (1) (See 煎茶) high-quality green tea; (2) (orig. meaning) jewel-like dewdrop [Add to Longdo]
露滴[ろてき, roteki] (n) dewdrop [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  dewdrop
      n 1: a drop of dew

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top