ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

devoted

D IH0 V OW1 T AH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -devoted-, *devoted*, devot, devote
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
devoted(adj) ซื่อสัตย์, See also: ซึ่งจงรักภักดี, เลื่อมใส, ซึ่งยึดมั่น, ศรัทธา, Syn. absorbed, occupied, Ant. uninvolved
devotedly(adv) อย่างซื่อสัตย์, See also: อย่างจงรักภักดี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
devoted(ดีโว'ทิด) adj. มีใจจดใจจ่อ,ใส่ใจ,อุทิศ, See also: devotedness n., Syn. destine

English-Thai: Nontri Dictionary
devoted(adj) จงรักภักดี,ใส่ใจ,อุทิศ,เอาใจใส่

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
devotedAfter retirement, Teresa devoted herself to caring for orphans.
devotedAll his energies were devoted to the experiment.
devotedAll of us devoted ourselves to the development of our country.
devotedBecause people in the world don't speak the same language, much effort is now devoted to translation.
devotedCathy devoted herself to her sick mother.
devotedHe devoted all his time to the study of history.
devotedHe devoted himself to many cultural activities.
devotedHe devoted himself to music in those days.
devotedHe devoted himself to reading books.
devotedHe devoted himself to the study of chemistry.
devotedHe devoted himself to the study of English literature.
devotedHe devoted himself to the study of literature.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลูกกตัญญู[lūk katanyū] (n, exp) EN: devoted son ; dutiful son

CMU English Pronouncing Dictionary
DEVOTED D IH0 V OW1 T AH0 D
DEVOTED D IH0 V OW1 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
devoted (v) dˈɪvˈoutɪd (d i1 v ou1 t i d)
devotedly (a) dˈɪvˈoutɪdliː (d i1 v ou1 t i d l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
忠诚[zhōng chéng, ㄓㄨㄥ ㄔㄥˊ, / ] devoted; fidelity; loyal; loyalty, #7,411 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hingebungsvoll {adj} | hingebungsvoller | am hingebungsvollstendevoted | more devoted | most devoted [Add to Longdo]
treu; ergeben {adj}devoted (to) [Add to Longdo]
zugetandevoted to [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ローラー族[ローラーぞく, ro-ra-zoku] (n) people devoted to inline rollerskating [Add to Longdo]
愛妻家[あいさいか, aisaika] (n) devoted husband [Add to Longdo]
愛情深い[あいじょうぶかい;あいじょうふかい, aijoubukai ; aijoufukai] (adj-i) loving; caring; devoted [Add to Longdo]
奥さん孝行[おくさんこうこう, okusankoukou] (n) devoted to one's wife [Add to Longdo]
掛かり切り;掛かりきり;掛り切り[かかりきり, kakarikiri] (n) being devoted; spending all one's time and energy on [Add to Longdo]
救国[きゅうこく, kyuukoku] (n) patriot devoted to the salvation of his country; (P) [Add to Longdo]
凝る[こる, koru] (v5r,vi) (1) to grow stiff; (2) to be absorbed in; to be devoted to; to be a fanatic; to elaborate; (P) [Add to Longdo]
献身的[けんしんてき, kenshinteki] (adj-na) devoted [Add to Longdo]
仕事の虫[しごとのむし, shigotonomushi] (n) workaholic; person who is totally devoted to his work [Add to Longdo]
仕事一途[しごといちず, shigotoichizu] (n,adj-na,adj-no) singlemindedly devoted to work [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 devoted
   adj 1: zealous in devotion or affection; "a devoted husband and
       father"; "devoted friends"
   2: (followed by `to') dedicated exclusively to a purpose or use;
     "large sums devoted to the care of the poor"; "a life devoted
     to poetry"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top