ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

devoir

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -devoir-, *devoir*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
devoir(ดิวาร์') n. มารยาท,ความสุภาพ,ความเคารพ,ภารกิจ,หน้าที่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำ[jam] (v) EN: have to ; be constrained ; be obliged ; be obliged  FR: être contraint ; être obligé ; devoir
จำใจ[jamjai] (v) EN: have to ; be compelled ; be forced ; be obliged ; be constrained ; do sth against one's will ; be unwilling ; be reluctant  FR: devoir ; être obligé ; être contraint ; faire qqch. contre sa volonté/contre son gré/malgré soi
จำจะต้อง[jam ja tǿng] (v, exp) EN: have to ; must ; be under an obligation to  FR: devoir ; avoir l'obligation de
จำเป็น[jampen] (v) EN: be necessary ; have to ; must ; need to  FR: être nécessaire ; être obligatoire ; devoir
จำเป็นต้อง[jampen tǿng] (v) EN: must ; have to ; need  FR: être nécessaire de ; devoir
จง[jong] (v) EN: must ; have to ; should  FR: devoir ; falloir ; être nécessaire
การบ้าน[kānbān] (n) EN: homework ; housework  FR: devoir (scolaire) [m]
กรณีย์[karanī = køranī] (n) EN: activity ; business ; affairs ; duty ; responsibility  FR: devoir [m] ; obligation [m] ; rôle [m]
กรุณีย์[karunī] (n) FR: devoir [m] ; obligation [m]
ค้าง[khāng] (v) EN: owe ; be due to ; be behind  FR: devoir

French-Thai: Longdo Dictionary
devoir(vi) |je dois, tu dois, il doit, nous devons, vous devez, ils doivent| ต้อง (ตามด้วยกริยารูป infinitive)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  devoir
      n 1: formal expression of respect

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top