ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

devilish

D EH1 V L IH0 SH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -devilish-, *devilish*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
devilish(adj) ยากมาก (คำไม่เป็นทางการ), See also: อย่างเต็มที่
devilish(adj) โหดเหี้ยม, See also: ชั่วร้าย, ซึ่งมีคุณสมบัติของปีศาจ, Syn. diabolic, hellish, harmful
devilishly(adv) อย่างชั่วร้าย, Syn. viciouly, vilely

English-Thai: Nontri Dictionary
devilish(adj) เหมือนผี,คล้ายปีศาจ,ชั่วร้าย,เหี้ยมโหด,โหดร้าย,วายร้าย
devilish(adv) อย่างยิ่งยวด,มากเหลือประมาณ,เต็มที่

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
devilishThat magazine article exposed his devilish acts to the full light of day.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วายร้าย(adj) devilish, See also: evil, fiendish, diabolical, demonic, despicable, Syn. เหลือร้าย, ชั่วร้าย, ชั่วช้า, Ant. ดี, Example: เราอุตส่าห์หลบมาหากินตอนกลางคืน แต่เราก็มาเจอเข้ากับนกเค้าแมววายร้ายเข้าอีก
ระยำตำบอน(adv) vilely, See also: devilishly, Syn. เลวทราม, ชั่วช้า, ต่ำช้า, ระยำ, Example: มันทำระยำตำบอนยังไง ฉันก็ไม่สนใจ, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อุบาทว์[ubāt] (adj) EN: wicked ; evil ; hellish ; devilish ; ferocious  FR: démoniaque ; diabolique ; maléfique ; féroce

CMU English Pronouncing Dictionary
DEVILISH D EH1 V L IH0 SH
DEVILISHLY D EH1 V AH0 L IH0 SH L IY0
DEVILISHLY D EH1 V L IH0 SH L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
devilish (j) dˈɛvəlɪʃ (d e1 v @ l i sh)
devilishly (a) dˈɛvəlɪʃliː (d e1 v @ l i sh l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
teuflisch {adj} | teuflischer | am teuflischstendevilish | more devilish | most devilish [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
デモーニッシュ[demo-nisshu] (adj-na,n) devilish (ger [Add to Longdo]
デヴィリッシュ[devirisshu] (adj-na) (obsc) devilish [Add to Longdo]
剣鬼[けんき, kenki] (n) devilish swordsman [Add to Longdo]
殺人鬼[さつじんき, satsujinki] (n) devilish homicide; cutthroat [Add to Longdo]
魔性[ましょう, mashou] (n,adj-no) devilishness [Add to Longdo]
閻魔顔[えんまがお, enmagao] (n) devilish face; diabolical face [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 devilish
   adv 1: in a playfully devilish manner; "the socialists are
       further handicapped if they believe that capitalists are
       not only wicked but also devilishly clever" [syn:
       {devilishly}, {devilish}]
   adj 1: showing the cunning or ingenuity or wickedness typical of
       a devil; "devilish schemes"; "the cold calculation and
       diabolic art of some statesmen"; "the diabolical
       expression on his face"; "a mephistophelian glint in his
       eye" [syn: {devilish}, {diabolic}, {diabolical},
       {mephistophelian}, {mephistophelean}]
   2: playful in an appealingly bold way; "a roguish grin" [syn:
     {devilish}, {rascally}, {roguish}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top