ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

detritus

D IH0 T R AY1 T AH0 S   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -detritus-, *detritus*, detritu
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
detritus(n) เศษซาก, See also: ซากที่เหลืออยู่, เศษขยะ, Syn. junk, debris, waste

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
detritusเศษกร่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
detritusซากสลาย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
detritusเศษหินทรายดิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห่วงโซ่อาหารแบบย่อยสลาย[huangsō āhān baēp yǿisalāi] (n, exp) EN: detritus food chain
กาก[kāk] (n) EN: refuse ; garbage ; rubbish ; offal ; trash ; waste ; residue  FR: déchets [mpl] ; ordures [fpl] ; détritus [mpl] ; abats [mpl] ; résidus [mpl] ; lie [f]
ขยะ[khaya] (n) EN: garbage ; refuse ; rubbish ; waste ; litter ; trash  FR: ordures (ménagères) [fpl] ; déchet [m] ; détritus [m] ; immondices [fpl]
ขี้-[khī-] (pref, (n)) EN: - (waste, dung , refuse)  FR: - (déchet, détritus)
มูลฝอย[mūnføi] (n) EN: waste ; rubbish ; garbage ; trash ; refuse ; corpse ; remains ; dung ; droppings  FR: déchet [m] ; ordures (ménagères) [fpl] ; immondices [fpl] ; détritus [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DETRITUS D IH0 T R AY1 T AH0 S
DETRITUS D EH1 T R AH0 T AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
detritus (n) dˈɪtrˈaɪtəs (d i1 t r ai1 t @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
デトリタス[detoritasu] (n) detritus [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 detritus
   n 1: the remains of something that has been destroyed or broken
      up [syn: {debris}, {dust}, {junk}, {rubble}, {detritus}]
   2: loose material (stone fragments and silt etc) that is worn
     away from rocks

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top