ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

detective

D IH0 T EH1 K T IH0 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -detective-, *detective*
English-Thai: Longdo Dictionary
detective(n) นักสืบ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
detective(n) นับสืบ, See also: สายสืบ, สายลับ, ผู้สืบสวน, ผู้ตรวจสอบ, Syn. inspector, investigator

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
detective(ดิเทค'ทิฟว) n. นักสืบ adj. เกี่ยวกับการสืบหา, Syn. sleuth

English-Thai: Nontri Dictionary
detective(adj) เกี่ยวกับการสืบหา,เกี่ยวกับการค้นพบ
detective(n) สายสืบ,นักสืบ,สายลับ,สปาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
detective storyเรื่องนักสืบ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Detective and mystery filmsภาพยนตร์สืบสวนและเรื่องลึกลับ [TU Subject Heading]
Detective and mystery television programsรายการโทรทัศน์แนวสืบสวนและเรื่องลึกลับ [TU Subject Heading]
Detectivesนักสืบ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
detectiveA detective arrived upon the scene of the crime.
detectiveDetective Columbo is always in a frayed raincoat.
detectiveDetective stories are amusing.
detectiveDetective stories hold a special attraction for me.
detectiveFather would often read detective stories in his spare time.
detectiveHe amused himself by a detective story after supper.
detectiveHe amused himself by reading a detective story.
detectiveHe has written a number of exciting detective stories.
detectiveHe is absorbed in reading a detective story.
detectiveHe is absorbed in reading detective novels.
detectiveHe is a detective.
detectiveHe reads detective stories on occasion.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักสืบ(n) detective, See also: spy, Syn. สายสืบ, สายลับ, Example: วุฒิศักดิ์ทำงานเป็นนักสืบมา 5 ปีแล้ว เขารักที่จะทำงานนี้ต่อไป, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ชำนาญในการสืบสวน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักสืบ[nakseūp] (n) EN: detective ; spy  FR: détective [m] ; espion [m]
นักสืบเอกชน[nakseūp ēkkachon] (n, exp) EN: private detective ; private investigator  FR: détective privé [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DETECTIVE D IH0 T EH1 K T IH0 V
DETECTIVES D IH0 T EH1 K T IH0 V Z
DETECTIVE'S D IH0 T EH1 K T IH0 V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
detective (n) dˈɪtˈɛktɪv (d i1 t e1 k t i v)
detectives (n) dˈɪtˈɛktɪvz (d i1 t e1 k t i v z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
侦探[zhēn tàn, ㄓㄣ ㄊㄢˋ, / ] detective, #16,248 [Add to Longdo]
侦察员[zhēn chá yuán, ㄓㄣ ㄔㄚˊ ㄩㄢˊ, / ] detective; investigator; scout; spy, #44,252 [Add to Longdo]
包探[bāo tàn, ㄅㄠ ㄊㄢˋ, ] detective (in former times), #492,795 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Detektiv {m}; Detektivin {f} | Detektive {pl}detective | detectives [Add to Longdo]
Kriminalkommissar {m}detective superintendent [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
でか[deka] (n) (sl) detective [Add to Longdo]
ディテクティブ;デテクティブ[deitekuteibu ; detekuteibu] (n) detective [Add to Longdo]
ディテクティブストーリー[deitekuteibusuto-ri-] (n) detective story [Add to Longdo]
隠密[おんみつ, onmitsu] (adj-na,n,adj-no) privacy; secrecy; spy; detective [Add to Longdo]
岡っ引き;岡引[おかっぴき, okappiki] (n) (arch) (See 目明かし,御用聞き・3) hired thief taker (Edo period); private secret policeman; private detective [Add to Longdo]
岡引き;岡引[おかひき, okahiki] (n) (arch) (See 目明かし,御用聞き・3,岡っ引き) hired thief taker (Edo period); private secret policeman; private detective [Add to Longdo]
鬼刑事[おにけいじ, onikeiji] (n) crack detective [Add to Longdo]
興信所[こうしんじょ, koushinjo] (n) detective agency; (P) [Add to Longdo]
刑事[けいじ, keiji] (n) (1) (police) detective; (n,adj-f) (2) criminal matter; (P) [Add to Longdo]
刑事ドラマ[けいじドラマ, keiji dorama] (n) police drama (television); detective drama [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 detective
   n 1: a police officer who investigates crimes [syn: {detective},
      {investigator}, {tec}, {police detective}]
   2: an investigator engaged or employed in obtaining information
     not easily available to the public

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top