ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

destruction

D IH0 S T R AH1 K SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -destruction-, *destruction*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
destruction(n) การทำลาย, See also: ภาวะที่ถูกทำลาย, Syn. annihilation, eradication, Ant. creation, generation
destruction(n) วิธีทำลาย, See also: สาเหตุของการทำลาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
destruction(ดิสทรัค'เชิน) n. การทำลาย,ภาวะที่ถูกทำลาย,, See also: destructionist n., Syn. ruin

English-Thai: Nontri Dictionary
destruction(n) การทำลาย,วิธีการทำลาย,การล้างผลาญ,สิ่งที่ถูกทำลาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
destructionการทำลาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
destructionการทำลาย, ความเสื่อมสลาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Destructionการสลายตัว,ถูกทำลาย [การแพทย์]
Destruction, Increaseการทำลายเพิ่มขึ้น [การแพทย์]
Destruction, Localทำลายเฉพาะที่ [การแพทย์]
Destruction, Presynapticการทำลายก่อนจุดประสานประสาท [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
destructionA nuclear war will bring about the destruction of mankind.
destructionFor the gate is wide and the way is easy, that leads to destruction.
destructionIndustrialization of the region must be carried out very carefully to avoid environmental destruction.
destructionIt has been estimated that, as a result of the destruction, fifty species of wildlife are disappearing from the earth each day.
destructionPresent-day Japan is going down the route to self destruction, isn't it?
destructionThe destruction of the environment is appalling.
destructionThe destruction of the ozone layer affects the environment.
destructionThe destruction of the rainforests affects our environment.
destructionThe typhoon left behind a trail of destruction.
destructionThe war brought about death and destruction to the city.
destructionToday young people find themselves, through no fault of their own, living in a world torn by international bitterness and the threat of nuclear destruction.
destructionWar is destruction of human life.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภินทนาการ(n) act of breaking or destroying, See also: destruction, demolish, Syn. อาการแตก, การแตก, การทำลาย, Notes: (บาลี)
วินาศกรรม(n) sabotage, See also: destruction, Syn. การก่อวินาศกรรม, การทำลาย, Example: หลายฝ่ายเชื่อว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไม่ใช่เป็นเรื่องการก่อวินาศกรรม แต่มาจากสภาพดินฟ้าอากาศเลวร้าย, Thai Definition: การลอบทำลายหรือเผาผลาญทรัพย์สินโรงงานอุตสาหกรรมเป็นต้น ของนายจ้างหรือของศัตรู หรือเพื่อตัดกำลังฝ่ายศัตรูเมื่อทำสงครามกันโดยตรงหรือโดยปริยาย
วิบัติ(n) disaster, See also: destruction, calamity, catastrophe, ruin, misfortune, Syn. พิบัติ, ความฉิบหาย, ความล่มจม, ความหายนะ, Ant. เจริญ, Example: งบประมาณในด้านต่างๆ ถูกตัดลงอย่างถ้วนหน้า เหตุเพราะวิบัติทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ความย่อยยับ(n) ruin, See also: destruction, havoc, calamity, devastation, demolition, ravages, annihilation, Syn. ความพินาศ, ความยับเยิน, ความป่นปี้, Example: ความย่อยยับของเศรษฐกิจชาติเกิดจากการบริหารประเทศของรัฐบาลชุดก่อน
ภังคะ(n) destruction, See also: ruin, Syn. การแตก, การทำลาย, Notes: (บาลี - สันสกฤต)
การทำลายล้าง(n) demolition, See also: destruction, ruination, annihilation, destruction, explosion, Syn. การทำลาย, การล้มล้าง, การโค่นล้ม, Ant. การก่อกำเนิด, การสร้าง, Example: ปัจจุบันประเทศต่างๆ ตระหนักถึงการลดจำนวนของขีปนาวุธที่มีประสิทธิภาพในการทำลายล้างที่สูงมาก
การสังหาร(n) massacre, See also: destruction, slaughter, carnage, kill, murder, Syn. การฆ่า, Example: ในช่วงสงครามโลกมีการสังหารผู้บริสุทธิ์เป็นจำนวนมาก, Thai Definition: การผลาญชีวิต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การทำลาย[kān thamlāi] (n) EN: demolition ; destruction  FR: annihilation [f] ; destruction [f]
ฆาต[khāt] (n) EN: death ; end ; fate ; disaster  FR: mort [f] ; tuerie [f] ; destruction [f] ; fin [f]
ประลัย[pralai] (n) EN: disaster ; calamity ; ruin ; destruction ; catastrophe
ประลัยโลก[pralai lōk] (n, exp) FR: fin du monde [f] ; destruction du monde [f]
วิบัติ[wibat] (n) EN: disaster ; destruction ; calamity ; catastrophe ; ruin ; misfortune  FR: désastre [m] ; catastrophe [f]
วินาศ[wināt] (n) EN: destruction ; ruin ; disaster ; calamity  FR: destruction [f] ; ruine [f]
วินาศกรรม[winātsakam] (n) EN: sabotage ; destruction  FR: sabotage [m]
วินิบาต[winibāt] (n) EN: killing ; destruction  FR: tuerie [f] ; destruction [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DESTRUCTION D IH0 S T R AH1 K SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
destruction (n) dˈɪstrˈʌkʃən (d i1 s t r uh1 k sh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
覆灭[fù miè, ㄈㄨˋ ㄇㄧㄝˋ, / ] destruction [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zerstörung {f}; Verwüstung {f}; Vernichtung {f} | Zerstörungen {pl}destruction | destructions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
隠滅[いんめつ, inmetsu] (n,vs) destruction; suppression; (P) [Add to Longdo]
炎上[えんじょう, enjou] (n,vs) (1) blazing up; (2) destruction of a large building by fire; (3) flood of comments to a blog, exceeding what the blog's owner can answer; (P) [Add to Longdo]
応天門の変[おうてんもんのへん, outenmonnohen] (n) (arch) Otenmon conspiracy (political incident in 866CE centered around the destruction by fire of the main gate of the imperial palace) [Add to Longdo]
価格崩壊[かかくほうかい, kakakuhoukai] (n) price destruction [Add to Longdo]
壊劫[えこう, ekou] (n) {Buddh} (See 四劫) the kalpa of destruction (the third aeon of the universe) [Add to Longdo]
壊滅(P);潰滅[かいめつ, kaimetsu] (n,vs,adj-no) destruction; annihilation; devastation; catastrophe; (P) [Add to Longdo]
灰燼[かいじん, kaijin] (n) ash; embers; complete destruction [Add to Longdo]
環境破壊[かんきょうはかい, kankyouhakai] (n) environmental destruction [Add to Longdo]
共食い[ともぐい, tomogui] (n,vs) cannibalism (in animals); mutual destruction; internecine struggle; eating each other; damaging each other [Add to Longdo]
共倒れ[ともだおれ, tomodaore] (n,vs) falling together; mutual destruction; joint bankruptcy; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 destruction
   n 1: the termination of something by causing so much damage to
      it that it cannot be repaired or no longer exists [syn:
      {destruction}, {devastation}]
   2: an event (or the result of an event) that completely destroys
     something [syn: {destruction}, {demolition}, {wipeout}]
   3: a final state; "he came to a bad end"; "the so-called
     glorious experiment came to an inglorious end" [syn: {end},
     {destruction}, {death}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top