ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

desensitize

D IH0 S EH1 N S AH0 T AY2 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -desensitize-, *desensitize*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
desensitize(vt) ทำให้ตอบสนองต่อ (บางสิ่ง เช่น ความวิตกกังวล , ความเจ็บปวด) น้อยลง, See also: บรรเทา, ทำให้แพ้น้อยลง, Syn. dull, deaden, numb, Ant. sensitize

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
desensitize(ดิเซน'ซิไทซ) vt. ทำให้ไม่ไวต่อ,ขจัดปฎิกิริยาโต้ตอบ,ทำให้ความรู้สึกเฉื่อยชา,ขจัดอาการภูมิแพ้,ลดหรือขจัดการแพ้แสง., See also: desensitization n. ดูdesensitize desensitisation n. ดูdesensitize desensitiser n. ดูdesensitize desensitizer n. ด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
desensitize; desensitise๑. ขจัดภูมิไว๒. ลดความรู้สึก (กลัว, เกลียด ฯลฯ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Desensitizeดีเซ็นซีไทส์ [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
DESENSITIZE D IH0 S EH1 N S AH0 T AY2 Z
DESENSITIZED D IH0 S EH1 N S AH0 T AY2 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
desensitize (v) dˌiːsˈɛnsɪtaɪz (d ii2 s e1 n s i t ai z)
desensitized (v) dˌiːsˈɛnsɪtaɪzd (d ii2 s e1 n s i t ai z d)
desensitizes (v) dˌiːsˈɛnsɪtaɪzɪz (d ii2 s e1 n s i t ai z i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
減感剤[げんかんざい, genkanzai] (n) desensitizer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 desensitize
   v 1: cause not to be sensitive; "The war desensitized many
      soldiers"; "The photographic plate was desensitized" [syn:
      {desensitize}, {desensitise}] [ant: {sensitise},
      {sensitize}]
   2: make insensitive; "His military training desensitized him"
     [syn: {desensitize}, {desensitise}] [ant: {sensibilise},
     {sensibilize}, {sensify}, {sensitise}, {sensitize}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top