ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

derogation

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -derogation-, *derogation*
English-Thai: Nontri Dictionary
derogation(n) การทำให้เสื่อม,ความเสียหาย,ความเลว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
derogationการยกเลิกบทกฎหมายเพียงบางส่วน [ดู abrogation ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
derogation (n) dˌɛrəgˈɛɪʃən (d e2 r @ g ei1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beeinträchtigung {f} | Beeinträchtigungen {pl}derogation | derogations [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 derogation
   n 1: a communication that belittles somebody or something [syn:
      {disparagement}, {depreciation}, {derogation}]
   2: (law) the partial taking away of the effectiveness of a law;
     a partial repeal or abolition of a law; "any derogation of
     the common law is to be strictly construed"

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top