ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

derisive

D ER0 IH1 S IH0 V   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -derisive-, *derisive*
Possible hiragana form: でりしう゛ぇ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
derisive(adj) เกี่ยวกับการเยาะเย้ย, See also: เกี่ยวกับการดูถูก, Syn. ridiculous
derisively(adv) อย่างเยาะเย้ย, Syn. ridiculously

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
derisive(ดิไร'ซิฟว) adj. เกี่ยวกับการเยาะเย้ย,เกี่ยวกับการดูถูก, See also: derisiveness n., Syn. derisory

English-Thai: Nontri Dictionary
derisive(adj) เป็นที่เย้ยหยัน,เป็นที่ดูถูก,เป็นขี้ปาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เสียดสี[sīetsī] (adj) EN: sarcastic ; derisive ; biting ; satirical ; invidious
เย้ยหยัน[yoēiyan] (adv) EN: mockingly ; ridiculously ; derisively

CMU English Pronouncing Dictionary
DERISIVE D ER0 IH1 S IH0 V
DERISIVE D ER0 AY1 S IH0 V
DERISIVELY D ER0 IH1 S IH0 V L IY0
DERISIVELY D ER0 AY1 S IH0 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
derisive (j) dˈɪrˈaɪsɪv (d i1 r ai1 s i v)
derisively (a) dˈɪrˈaɪsɪvliː (d i1 r ai1 s i v l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spottgelächter {n}derisive laughter [Add to Longdo]
Spottname {m}derisive nickname [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フッ[futsu] (int) (1) hah (derisively); pooh; (adv-to) (2) (on-mim) pfft (of something disappearing); poof; (3) (on-mim) huff; puff [Add to Longdo]
点取り虫[てんとりむし, tentorimushi] (n) derisive term for a diligent student [Add to Longdo]
冷笑[れいしょう, reishou] (n,vs) derision; derisive laughter; scornful laugh; (P) [Add to Longdo]
冷笑的[れいしょうてき, reishouteki] (adj-na) sarcastic; derisive [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 derisive
   adj 1: abusing vocally; expressing contempt or ridicule;
       "derisive laughter"; "a jeering crowd"; "her mocking
       smile"; "taunting shouts of `coward' and `sissy'" [syn:
       {derisive}, {gibelike}, {jeering}, {mocking}, {taunting}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top