ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

deride

D IH0 R AY1 D   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deride-, *deride*
Possible hiragana form: でりで
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deride(vt) หัวเราะเยาะ, See also: ดูถูก, เยาะเย้ย, Syn. jeer, mock, ridicule

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deride(ดิไรดฺ') {derided,deriding,derides} vt. หัวเราะเยาะ,ดูถูก,เย้ยหยัน, See also: derider n. deridingly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
deride(vt) เยาะเย้ย,หัวเราะเยาะ,ดูถูก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวเราะเยาะ[hūarǿ yǿ] (v) EN: deride ; ridicule ; laugh at ; sneer ; mock ; laugh at  FR: tourner en dérision ; ridiculiser ; se moquer de ; rire de ; railler (litt.)
หย่อนอารมณ์[yǿn ārom] (v) FR: se relaxer ; se dérider
เยาะเย้ย[yǿyoēi] (v) EN: ridicule ; mock ; jeer ; sneer ; laugh at ; make fun of ; chaff ; deride  FR: ridiculiser ; bafouer

CMU English Pronouncing Dictionary
DERIDE D IH0 R AY1 D
DERIDED D IH0 R AY1 D IH0 D
DERIDES D IH0 R AY1 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deride (v) dˈɪrˈaɪd (d i1 r ai1 d)
derided (v) dˈɪrˈaɪdɪd (d i1 r ai1 d i d)
derides (v) dˈɪrˈaɪdz (d i1 r ai1 d z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
伊勢乞食[いせこじき, isekojiki] (exp) (sl) beggars at Ise Grand Shrine (expression used to deride stingy people from Ise) [Add to Longdo]
弄する[ろうする, rousuru] (vs-s) (1) to play with; to joke; to use (esp. trick, sophistry, etc.); (2) to deride; to scoff at; to make fun of [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  deride
      v 1: treat or speak of with contempt; "He derided his student's
           attempt to solve the biggest problem in mathematics"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top