ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dereliction

D EH2 R AH0 L IH1 K SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dereliction-, *dereliction*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dereliction(n) การถูกทอดทิ้ง, See also: การทอดทิ้ง, การทิ้งร้าง, Syn. nonobservance, Ant. observance
dereliction(n) การละทิ้งหน้าที่, Syn. negligency, laxity

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dereliction๑. ที่งอกชายฝั่งทะเล (เพราะน้ำลดถอยหรือเปลี่ยนทางเดิน)๒. การทอดทิ้งทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dereliction of Dutyการละเลยต่อหน้าที่ [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
DERELICTION D EH2 R AH0 L IH1 K SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dereliction (n) dˌɛrəlˈɪkʃən (d e2 r @ l i1 k sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pflichtversäumnis {n}dereliction of duty [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
職務怠慢[しょくむたいまん, shokumutaiman] (n,adj-no) neglect (dereliction) of duty; negligence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dereliction
   n 1: a tendency to be negligent and uncaring; "he inherited his
      delinquency from his father"; "his derelictions were not
      really intended as crimes"; "his adolescent protest
      consisted of willful neglect of all his responsibilities"
      [syn: {delinquency}, {dereliction}, {willful neglect}]
   2: willful negligence

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top