ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

deputation

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deputation-, *deputation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deputation(n) กลุ่มตัวแทนที่ถูกตั้งขึ้น, See also: ผู้แทน
deputation(n) การแต่งตั้งให้เป็นตัวแทน, See also: การมอบหมายให้, การให้อำนาจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deputation(เดพยะเท'เชิน) n. การแต่งตั้งผู้รักษาการแทน,การแต่งตั้งตัวแทน,การมอบหมายหน้าที่ให้กับผู้รักษาการแทน, Syn. delegation

English-Thai: Nontri Dictionary
deputation(n) คณะผู้แทน,การมอบหน้าที่,การตั้งตัวแทน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คณะผู้แทน(n) delegation, See also: deputation, mission, representative, Example: คณะผู้แทนไทยที่ไปประชุมสหประชาชาติประสบความสำเร็จเกินคาด, Count Unit: คณะ, Thai Definition: คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายอำนาจให้เป็นผู้กระทำการแทน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คณะผู้แทน[khana phūthaēn] (n, exp) EN: delegation ; deputation ; mission ; representative  FR: délégation [f] ; mission [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deputation (n) dˌɛpjutˈɛɪʃən (d e2 p y u t ei1 sh @ n)
deputations (n) dˌɛpjutˈɛɪʃənz (d e2 p y u t ei1 sh @ n z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deputation
   n 1: a group of representatives or delegates [syn: {deputation},
      {commission}, {delegation}, {delegacy}, {mission}]
   2: authorizing subordinates to make certain decisions [syn:
     {delegating}, {delegation}, {relegating}, {relegation},
     {deputation}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top