ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

deprivation

D EH2 P R AH0 V EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deprivation-, *deprivation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deprivation(n) การปลดจากตำแหน่ง, See also: ภาวะที่ถูกถอดถอน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deprivation(เดพระเว'เชิน) n. การถอดถอน (ภาวะที่ถูกถอดถอน,การสูญเสีย,การไล่ออก,การทำให้ไม่ได้รับ

English-Thai: Nontri Dictionary
deprivation(n) การไล่ออก,การถอดยศ,การถอนสิทธิ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
deprivationการขาด, ภาวะขาด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
deprivationการเพิกถอนสิทธิ (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
deprivation of propertyการบังคับเอาทรัพย์ของเอกชนโดยไม่เป็นธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
deprivation, emotionalภาวะไม่ยินดียินร้าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
deprivation, maternalภาวะขาดแม่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Deprivationsปัญหาและความเดือดเนื้อร้อนใจวิธีงดการให้ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
deprivation(n) การถูกทอดทิ้ง
deprivationอด เช่น Sleep Deprivation การอดนอน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
deprivationSleep deprivation increases risk of heart attacks.
deprivationThe war ushered in a period of shortages and deprivation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การลิดรอน(n) deprivation, Syn. การตัดทอน, Example: ในบางประเทศมีการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของสตรี คือการไม่ให้สตรีแสดงความคิดเห็นใดๆ

CMU English Pronouncing Dictionary
DEPRIVATION D EH2 P R AH0 V EY1 SH AH0 N
DEPRIVATIONS D EH2 P R AH0 V EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deprivation (n) dˌɛprɪvˈɛɪʃən (d e2 p r i v ei1 sh @ n)
deprivations (n) dˌɛprɪvˈɛɪʃənz (d e2 p r i v ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
困苦[kùn kǔ, ㄎㄨㄣˋ ㄎㄨˇ, ] deprivation; distressed; miserable, #30,982 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Entbehrung {f}; Mangel {m} | Entbehrungen {pl} | Entbehrungen des Kriegesdeprivation | deprivations | deprivations of the war [Add to Longdo]
Entmachtung {f}deprivation of power [Add to Longdo]
Freiheitsberaubung {f}deprivation of liberty [Add to Longdo]
Deprivation {f} [med.]deprivation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
感覚遮断[かんかくしゃだん, kankakushadan] (n) sensory deprivation [Add to Longdo]
現責め[うつつぜめ, utsutsuzeme] (n) sleep deprivation (as a form of torture) [Add to Longdo]
酸欠[さんけつ, sanketsu] (n,adj-no) lack of oxygen; oxygen deprivation; suffocation [Add to Longdo]
遮断[しゃだん, shadan] (n,vs) isolation; cut off; blockade; quarantine; interception; deprivation; (P) [Add to Longdo]
剥奪[はくだつ, hakudatsu] (n,vs) deprivation; divestiture; revocation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deprivation
   n 1: a state of extreme poverty [syn: {privation}, {want},
      {deprivation}, {neediness}]
   2: the disadvantage that results from losing something; "his
     loss of credibility led to his resignation"; "losing him is
     no great deprivation" [syn: {loss}, {deprivation}]
   3: act of depriving someone of food or money or rights;
     "nutritional privation"; "deprivation of civil rights" [syn:
     {privation}, {deprivation}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top