ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

depressingly

D IH0 P R EH1 S IH0 NG L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -depressingly-, *depressingly*, depressing
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
depressingly(adv) อย่างผิดหวัง, See also: อย่างโศกเศร้า, อย่างหดหู่ใจ, Syn. unhappily, gloomily
depressing(adj) ทำให้ผิดหวัง, See also: ทำให้โศกเศร้า, ทำให้หดหู่, Syn. mournful, gloomy, Ant. happy, joyful

CMU English Pronouncing Dictionary
DEPRESSINGLY D IH0 P R EH1 S IH0 NG L IY0
DEPRESSING D IH0 P R EH1 S IH0 NG

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
depressing(ดีเพรส'ซิง) adj. เศร้าโศก,หดหู่ใจ,ตกต่ำ (เศรษฐกิจ) ,ซึ่งถูกกดขี่

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
depressingFor some reason it looks to be turning out to be a depressing week.
depressing"I haven't got the time to keep up with you." "That's rather depressing."
depressingIt was all the more depressing because it was raining.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หงอย(adv) listlessly, See also: in low spirits, witheringly, depressingly, spiritlessly, languidly, Syn. เหงา, หงอยเหงา, Ant. กระปรี้กระเปร่า, ชุ่มชื่น, ร่าเริง, Example: เขาเห็นลูกไก่ยืนหงอย ตัวสั่นกลางสายฝน จึงเข้าไปจับเข้าบ้าน

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
depressing (v) dˈɪprˈɛsɪŋ (d i1 p r e1 s i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mèn, ㄇㄣˋ, / ] melancholy; depressing, #5,084 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
bedrückend; deprimierend {adj}depressing [Add to Longdo]
erbärmlich {adv}depressingly [Add to Longdo]
trist {adj}dreary; dismal; depressing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
暗愁[あんしゅう, anshuu] (n) sad thought; depressing reflection [Add to Longdo]
暗澹;暗たん[あんたん, antan] (adj-t,adv-to) dark; gloomy; somber; depressing [Add to Longdo]
押し回し[おしまわし, oshimawashi] (n) depressing something and turning it while still depressed (i.e. gas stopper, spark plug) [Add to Longdo]
押し手;押手[おして;おしで, oshite ; oshide] (n) (1) (arch) seal; stamp; (2) depressing the string of a zither with one's left hand; (3) (See 引き手・ひきで) (in archery) left hand; (4) obstinacy; stubbornness [Add to Longdo]
辛気くさい;辛気臭い;心気臭い;心気くさい[しんきくさい, shinkikusai] (adj-i) irritating (e.g. tone of voice); fretful; boring (e.g. work); depressing; dark (e.g. story) [Add to Longdo]
鬱陶しい[うっとうしい, uttoushii] (adj-i) (1) (uk) gloomy (e.g. mood); depressing; (2) heavy (weather); cloudy; (3) irritating; troublesome; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  depressingly
      adv 1: in a depressing manner or to a depressing degree

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top