ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

depressed

D IH0 P R EH1 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -depressed-, *depressed*, depress, depresse
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
depressed(adj) ซึ่งกดลงไป (คำทางการ), See also: ซึ่งจมลงไป, ซึ่งบุ๋มลงไป, Syn. sunken, Ant. convex
depressed(adj) ซึ่งตกต่ำลง, See also: ซึ่งลดลง, น้อยลง, Syn. lowered
depressed(adj) เศร้าสลด, See also: ห่อเหี่ยว, หดหู่, หมดกำลังใจ, สิ้นหวัง, ไร้ความสุข, Syn. unhappy, hopeless, depressive, Ant. hopeful, cheerful
depressed(adj) อ่อนแอ, See also: ไม่มีเรี่ยวแรง, ไม่แข็งแรง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
depressed(ดีเพรสดฺ') adj. หดหู่ใจ,เศร้า,ถูกกดลง,ตกต่ำ (เศรษฐกิจ) ,ซึ่งอยู่ต่ำ, Syn. sad, Ant. cheerful
depressed classesn. ชนชั้นต่ำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
depressedกดลง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
depressed areaเขตเสื่อมโทรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
depressed equationสมการลดกำลัง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
depressed fractureกระดูกหักยุบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
depressed; depressive; dysthymic-ซึมเศร้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Depressedซึมเศร้า,ยุบไป [การแพทย์]
Depressed Areaบริเวณที่ไวน้อยกว่าปกติ [การแพทย์]
Depressed Moodอาการซึมเศร้า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
depressedHaving much to do, I felt depressed.
depressedHe is depressed.
depressedHe is depressed lately.
depressedHe is very depressed.
depressedHe's depressed about the result.
depressedHe seems really depressed and lifeless. today. I wonder what took the wind out of his sails.
depressedHis pessimism depressed those around him.
depressedI am depressed by my illness.
depressedI cannot look back on my adolescence without feeling depressed.
depressedI can't believe that he is that depressed.
depressedI feel depressed often.
depressedI get depressed at times.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เศร้าซึม(adj) depressed, See also: sad, unhappy, downhearted, downcast, despondent, dispirited, fed up, Syn. ซึม, Example: ร่างที่นั่งอยู่เบื้องหน้าดิฉันมีท่าทางเศร้าซึมเหมือนเด็กเก็บกดที่พยายามพูดและสื่อสารทางสายตา, Thai Definition: ที่เหงาหงอยไม่ค่อยพูดจา
เต้าแคน(n) depressed area for blowing the breath on a kind of Thai reed organ, See also: middle part of Laosian reed mouth-organ, Count Unit: เต้า, Thai Definition: ไม้ที่มีลักษณะกลมป่องตรงกลางสำหรับเสียบลูกแคน มีรูสำหรับเป่า
เจ้าทุกข์(adj) depressed, See also: sad, sorrowful, melancholy, Example: แม่บอกว่าเด็กถอนใจไม่ดี เดี๋ยวใครเขาจะว่าเป็นคนเจ้าทุกข์, Thai Definition: ที่มีหน้าเศร้าอยู่เสมอ
น่าหดหู่(adj) depressed, See also: gloomy, sad, Syn. น่าสลด, น่าสลดหดหู่, น่าเศร้า, Ant. น่ายินดี, Example: ฉันไม่ชอบบรรยากาศที่น่าหดหู่เช่นนี้เลย, Thai Definition: ที่ห่อเหี่ยวไม่ชื่นบาน
รันทด(adj) sad, See also: depressed, Syn. ระทด
เหี่ยวแห้ง(adj) depressed, See also: spiritless, dispirited, cheerless, listless, Syn. แห้งเหี่ยว, เหี่ยวเฉา, อับเฉา, Ant. เบิกบาน, สดชื่น, Example: เขาทำงานด้วยใจเหี่ยวแห้งหลังจากที่รู้ว่าตนต้องผิดหวังเรื่องความรักแน่นอน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ่ง[aeng] (n) EN: depressed ground ; low-lying land ; shallow lake  FR: dépression [f] ; enfoncement [m]
ฝืดเคือง[feūtkheūang] (adj) EN: depressed ; slump
เหี่ยวแห้ง[hīohaēng] (adj) EN: depressed ; spiritless ; dispirited ; cheerless ; listless  FR: abattu ; sans énergie
ห่อเหี่ยว[høhīo] (v) EN: feel dejected ; be downcast ; be dispirited ; be depressed ; be miserable  FR: se sentir découragé ; être abattu
หดหู่[hothū] (adj) EN: shrunken in spirit ; downhearted ; depressed
คับใจ[khapjai] (v) EN: be discontented ; be disconcerted ; be embarrassed ; be distressed ; feel depressed
กลัดกลุ้ม[klatklum] (v) EN: worry ; be worried ; feel depressed ; rankle   FR: être inquiet ; être anxieux ; être angoissé ; stresser
กลุ้มใจ[klumjai] (x) EN: be depressed ; be worried ; worry  FR: être inquiet ; être soucieux ; être ennuyé ; être tourmenté ; être déprimé
ลำบากใจ[lambākjai] (v) EN: worry ; be depressed ; distress
ลุ่ม[lum] (adj) EN: low-lying ; depressed  FR: bas

CMU English Pronouncing Dictionary
DEPRESSED D IH0 P R EH1 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
depressed (v) dˈɪprˈɛst (d i1 p r e1 s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
消沉[xiāo chén, ㄒㄧㄠ ㄔㄣˊ, ] depressed; bad mood; low spirit, #28,179 [Add to Longdo]
闷闷不乐[mèn mèn bù lè, ㄇㄣˋ ㄇㄣˋ ㄅㄨˋ ㄌㄜˋ, / ] depressed; sulky; moody; unhappy, #38,020 [Add to Longdo]
废然[fèi rán, ㄈㄟˋ ㄖㄢˊ, / ] depressed; dejected [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
(wirtschaftliches) Notstandsgebiet {n}depressed area; deprived area [Add to Longdo]
Tiefladewagen {m}depressed center flat car [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
くさくさ[kusakusa] (adv,n,vs) (on-mim) feeling depressed [Add to Longdo]
しめやか[shimeyaka] (adj-na) quiet and subdued in appearance; solemn; sad and depressed in manner; soft; gentle [Add to Longdo]
もやもや;モヤモヤ[moyamoya ; moyamoya] (adv,n,vs) (on-mim) hazy; misty; feeling sad; feeling fuzzy; feeling depressed; gloomy [Add to Longdo]
シケメン[shikemen] (n) (sl) (See イケめん) drab, depressed man [Add to Longdo]
暗い(P);昏い;冥い;闇い[くらい, kurai] (adj-i) (1) (uk) dark; gloomy; (2) dark (in colour); dull; (3) depressed; dispirited; (4) sorrowful; bitter (as in a dark past); (5) unclear; unfamiliar; unknown; (P) [Add to Longdo]
意気消沈;意気銷沈[いきしょうちん, ikishouchin] (n,vs,adj-no) depressed in spirits; dispirited; disheartened; rejection [Add to Longdo]
意気阻喪[いきそそう, ikisosou] (n,vs) depressed in spirits; rejection; disheartened; lacking nerve [Add to Longdo]
萎れる(P);凋れる;悄れる[しおれる, shioreru] (v1,vi) (1) (esp. 萎れる, 凋れる) to wither; to wilt; to droop; to fade; (2) (esp. 萎れる, 悄れる) to be dejected; to be disheartened; to be depressed; to be crestfallen; (P) [Add to Longdo]
押し回し[おしまわし, oshimawashi] (n) depressing something and turning it while still depressed (i.e. gas stopper, spark plug) [Add to Longdo]
陥没骨折[かんぼつこっせつ, kanbotsukossetsu] (n) depressed fracture [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 depressed
   adj 1: lower than previously; "the market is depressed"; "prices
       are down" [syn: {depressed}, {down(p)}]
   2: flattened downward as if pressed from above or flattened
     along the dorsal and ventral surfaces
   3: filled with melancholy and despondency ; "gloomy at the
     thought of what he had to face"; "gloomy predictions"; "a
     gloomy silence"; "took a grim view of the economy"; "the
     darkening mood"; "lonely and blue in a strange city";
     "depressed by the loss of his job"; "a dispirited and
     resigned expression on her face"; "downcast after his
     defeat"; "feeling discouraged and downhearted" [syn:
     {gloomy}, {grim}, {blue}, {depressed}, {dispirited},
     {down(p)}, {downcast}, {downhearted}, {down in the mouth},
     {low}, {low-spirited}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top