ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

departmental

D IH0 P AA2 R T M EH1 N AH0 L   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -departmental-, *departmental*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
departmental(adj) เกี่ยวกับแผนก, See also: เกี่ยวกับกรม, เกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐบาลหรือองค์กร
departmentalize(vt) ทำให้เป็นแผนก, See also: แบ่งเป็นแผนก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Departmental chairmen (High schools)ผู้บริหาร (โรงเรียนมัธยมศึกษา) [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การแบ่งแผนก[kān baeng phanaēk] (n, exp) EN: departmentalization

CMU English Pronouncing Dictionary
DEPARTMENTAL D IH0 P AA2 R T M EH1 N AH0 L
DEPARTMENTAL D IH0 P AA2 R T M EH1 N T AH0 L
DEPARTMENTALIZE D IH0 P AA2 R T M EH1 N T AH0 L AY2 Z
DEPARTMENTALIZE D IH0 P AA2 R T M EH1 N AH0 L AY2 Z
DEPARTMENTALIZED D IH0 P AA2 R T M EH1 N T AH0 L AY2 Z D
DEPARTMENTALIZED D IH0 P AA2 R T M EH1 N AH0 L AY2 Z D
DEPARTMENTALIZES D IH0 P AA2 R T M EH1 N T AH0 L AY2 Z IH0 Z
DEPARTMENTALIZIN D IH0 P AA2 R T M EH1 N T AH0 L AY2 Z IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
departmental (j) dˌiːpaːtmˈɛntl (d ii2 p aa t m e1 n t l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
組織横断[そしきおうだん, soshikioudan] (n) cross-departmental; cross-functional [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  departmental
      adj 1: of or relating to a department; "departmental policy"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top