ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

department store

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -department store-, *department store*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
department store(n) ห้างสรรพสินค้า, See also: ศูนย์สรรพสินค้า, ศูนย์การค้าขนาดใหญ่, Syn. store, chain store bazaar

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
department storen. ร้านสรรพสินค้า

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
department storeดีพาร์ตเมนต์สโตร์ [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Department storesห้างสรรพสินค้า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
department storeAll of a sudden a fire broke out in the department store.
department storeA very pleasant young woman waited on me in the department store.
department storeA woman lost her driver's license while she was shopping the other day at a department store.
department storeBob operates an elevator in the department store.
department storeDepartment stores sell numerous things.
department storeFirst off, I'd like you to come with me to a department store sale.
department storeFor the time being, she is clerking in a department store.
department storeGo down the street for about five minutes, and you will see the Department store to the right.
department storeHe insisted on going to the department store with his mother.
department storeHe went shopping at a department store.
department storeI bought it at a department store.
department storeI got a new hat at the department store.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดีพาร์ทเมนต์สโตร์(n) department store, Syn. ห้างสรรพสินค้า, Example: ยอดขายหนังสือดีขึ้นบ้างเมื่อร้านหนังสือที่อยู่ในดีพาร์ทเมนต์สโตร์ได้ช่วยดึงยอดขายเอาไว้, Count Unit: แห่ง
ห้างสรรพสินค้า(n) department store, See also: shopping mall, Syn. ห้าง, Example: คนส่วนใหญ่ใช้เวลาว่างในการจับจ่ายสินค้าตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: สถานที่จำหน่ายสินค้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดีพาร์ตเมนต์สโตร์[dīphātmēn-satō] (n) EN: department store
ห้างสรรพสินค้า[hāngsapphasinkhā] (n, exp) EN: department store ; shopping mall ; hypermarket ; mall  FR: grand magasin [m] ; hypermarché [m]
ร้านสรรพสินค้า[rān sapphasinkhā] (n, exp) EN: department store

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
百货公司[bǎi huò gōng sī, ㄅㄞˇ ㄏㄨㄛˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] department store, #27,633 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Warenhaus {n} | Warenhäuser {pl}department store | department stores [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シャワー効果[シャワーこうか, shawa-kouka] (n) (See 噴水効果) shower effect (theory that placing high-selling items on the upper floors of a department store will lead to increased sales in the lower floors) [Add to Longdo]
デパート[depa-to] (n) (abbr) department store; (P) [Add to Longdo]
デパートメントストア[depa-tomentosutoa] (n) department store [Add to Longdo]
デパレス[deparesu] (n) (abbr) restaurant inside a department store [Add to Longdo]
デパ地下[デパちか(P);デパチカ, depa chika (P); depachika] (n) (col) (abbr) basement of a department store (where foodstuffs are usually sold); (P) [Add to Longdo]
伊勢丹[いせたん, isetan] (n) Isetan (department store); (P) [Add to Longdo]
三越[みつこし, mitsukoshi] (n) Mitsukoshi (department store); (P) [Add to Longdo]
松屋[まつや, matsuya] (n) Matsuya (department store); (P) [Add to Longdo]
地下二階[ちかにかい, chikanikai] (n) two-story basement (as in department stores) [Add to Longdo]
白木屋[しろきや, shirokiya] (n) Shirokiya (department store) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 department store
   n 1: a large retail store organized into departments offering a
      variety of merchandise; commonly part of a retail chain
      [syn: {department store}, {emporium}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top