ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

departing

D IH0 P AA1 R T IH0 NG   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -departing-, *departing*, depart
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
departingHeavy snow prevented the train from departing.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เพี้ยน[phīen] (v) EN: be a corruption ; slightly distort ; departing from the truth  FR: différer

CMU English Pronouncing Dictionary
DEPARTING D IH0 P AA1 R T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
departing (v) dˈɪpˈaːtɪŋ (d i1 p aa1 t i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
暇(P);閑;遑[ひま(暇;閑)(P);いとま(暇;遑);ヒマ, hima ( hima ; hima )(P); itoma ( hima ; kou ); hima] (adj-na,n) (1) spare time; free time; leisure; (2) time off; day off; vacation; holiday; leave; (3) quitting (one's job); firing someone; divorcing (one's spouse); (adj-na) (4) (ひま only) (of one's time) free; (of one's business) slow; (n) (5) (いとま only) (See 御暇・1) leaving; departing; (P) [Add to Longdo]
御立ち;お立ち[おたち, otachi] (n) polite term for calling, departing and staying where one is [Add to Longdo]
始発[しはつ, shihatsu] (n) (1) (See 終発) first departure (of a train, bus, etc.); first train; first bus; (2) departing one's home station (of a train, bus, etc.); (P) [Add to Longdo]
出発便[しゅっぱつびん, shuppatsubin] (n) departure; outgoing flight; departing flight [Add to Longdo]
着発[ちゃくはつ, chakuhatsu] (n) arriving and departing [Add to Longdo]
東京発[とうきょうはつ, toukyouhatsu] (n) departing Tokyo [Add to Longdo]
[はつ, hatsu] (n,n-suf) (1) (See 着・ちゃく・2) departure; departing (from ...); departing (at time ...); (2) sending; sent (by ...); sent (at ...); (3) (abbr) (See 発動機) engine; (ctr) (4) (also ぱつ) counter for gunshots, bursts of gas, etc.; counter for bullets, bombs, etc.; counter for blows (punches); (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top