ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

denken

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -denken-, *denken*
Possible hiragana form: でんけん
German-Thai: Longdo Dictionary
denken(vi) |dachte, hat gedacht| (an etw.) คิด
nachdenken(vi) |dachte nach, hat nachgedacht| (über etw.) คิดพิจารณา, See also: überlegen
bedenkenlos(adj, adv) ที่ไม่ต้องคิดมาก, ที่ไม่ต้องสงสัย(ทำได้เลย) เช่น Das Medikament kannst du bedenkenlos einnehmen. Es hat keine Nebenwirkungen. ยานี้เธอกินเข้าไปได้เลยนะ มันไม่มีผลข้างเคียง, Syn. ohne Zweifel
nachdenken(vi) |denkt nach, dachte nach, hat nachgedacht, über + jmdn./etw.(A)| คิดใคร่ครวญ เช่น Ich habe damals viel über die Abenteuer des Gebirges nachgedacht. ตอนนั้นฉันคิดเรื่องเกี่ยวกับการผจญภัยตามเทือกเขาซะมากมาย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Denken {n} | logisches Denkenthought | logical thought [Add to Longdo]
denken (an); meinen; glauben | denkend | gedacht | er/sie denkt | ich/er/sie dachte | er/sie hat/hatte gedacht | ich/er/sie dächte | nur an sich selbst denken | ohne an sich selbst zu denken | schlecht von jdm. denken; schlecht über jdn. denkento think {thought; thought} (of) | thinking | thought | he/she thinks | I/he/she thought | he/she has/had thought | I/he/she would think | to be all self; to think of nothing but self | with no thought of self | to think badly of sb. [Add to Longdo]
denkend {adv}thinkingly [Add to Longdo]
Denken Sie nur!Just imagine! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
継電鍵[けいでんけん, keidenken] (n) relay key [Add to Longdo]
電鍵[でんけん, denken] (n) telegraph key (switching device used to send Morse code) [Add to Longdo]
電顕[でんけん, denken] (exp,n) electron microscope [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
孝える[かんがえる, kangaeru] denken, meinen, glauben [Add to Longdo]
思う[おもう, omou] denken, glauben [Add to Longdo]
思考[しこう, shikou] Denken, Gedanke [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top