ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

demon

D IY1 M AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -demon-, *demon*
Possible hiragana form: でもん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
demon(n) ปีศาจ, See also: ภูตผี, Syn. devil, monster
demonic(adj) ซึ่งถูกครอบงำ, See also: ถูกสิง, Syn. possessed, satanic
demonic(n) ปีศาจ
demonic(adj) เหมือนปีศาจ, Syn. devilish, hellish, fiendish
demoniac(n) คนที่ถูกผีสิง (คำโบราณ), See also: คนที่ถูกปีศาจหรือวิญญาณชั่วร้ายเข้าสิง
demoniac(adj) เหมือนปีศาจ, See also: ผิดมนุษย์, อย่างปีศาจ, ชั่วร้าย, Syn. cruel, fiendish, harmful
demonetise(vt) เลิกใช้ (เงินเหรียญหรือธนบัตร) เป็นมาตรฐาน, See also: เลิกใช้โลหะบางชนิดมาทำเป็นเงินเหรียญ, Syn. withdraw, devalue, inflate
demonetize(vt) เลิกใช้ (เงินเหรียญหรือธนบัตร) เป็นมาตรฐาน, See also: เลิกใช้โลหะบางชนิดมาทำเป็นเงินเหรียญ, Syn. withdraw, devalue, inflate
demonstrate(vi) ประท้วง, Syn. protest
demonstrate(vt) พิสูจน์, See also: ทดลองให้เห็น, Syn. show, prove, confirm

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
demon(ดี'เมิน) n. ปีศาจ,มาร,ผี,ภูติ,อารมณ์ร้าย,อิทธิพลร้าย,คนชั่วร้าย,คนที่ขยันงานมาก,คนที่มีพลกำลังมาก,สัตว์ดุร้าย,daimon,daemon พระเจ้า เทพเจ้า เทวดา
demon drivern. คนที่ขับรถเร็วเหลือเกิน
demon for workn. คนที่ขยันงานมากผิดปกติ
demonetisevt. ปลดค่าของเงินตรา,ถอนเงินออกมาใช้, See also: demonetisation n. ดูdemonetize demonetization n. ดูdemonetize
demonetizevt. ปลดค่าของเงินตรา,ถอนเงินออกมาใช้, See also: demonetisation n. ดูdemonetize demonetization n. ดูdemonetize
demoniac(ดิโม'นิแอค,เคิล) adj. เกี่ยวกับภูตผีปีศาจ n. บุคคลที่ถูกผีสิง
demoniacal(ดิโม'นิแอค,เคิล) adj. เกี่ยวกับภูตผีปีศาจ n. บุคคลที่ถูกผีสิง
demonic(ดิมอน'นิค) adj. เหมือนมีภูตผีสิงอย
demonographyn. เรื่องเขียนเกี่ยวกับภูต
demonolatryn. การบูชาภูตผีปีศาจ

English-Thai: Nontri Dictionary
demon(n) ปีศาจ,ภูตผี,มาร,ความชั่วร้าย,สัตว์ร้าย
demonstrable(adj) สามารถพิสูจน์ได้,ซึ่งแสดงให้เห็นได้,ซึ่งสาธิตได้
demonstrate(vt) สาธิต,แสดงให้เห็นจริง,พิสูจน์,ทดลอง,เดินขบวน
demonstration(n) การสาธิต,การทดลอง,การพิสูจน์,การเดินขบวน
demonstrative(adj) ชี้เฉพาะ,ซึ่งแสดงได้,เป็นการสาธิต,ซึ่งทดลองได้
demonstrator(n) ผู้แสดง,ผู้สาธิต,ผู้พิสูจน์,ผู้ทดลอง,ผู้เดินขบวน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
demonstration๑. การเดินขบวน๒. การสาธิต๓. การแสดงลวง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
demonstrationการเดินขบวน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
demonstration, militaryการแสดงแสนยานุภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
demonstration, navalการแสดงนาวิกานุภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
demonstrative evidenceพยานหลักฐานที่แสดงชัดแจ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Demoniae possessionการถูกผีเข้า [TU Subject Heading]
Demonologyมารวิทยา [TU Subject Heading]
Demonology Buddhistมารวิทยาทางพุทธศาสนา [TU Subject Heading]
Demonstratesแสดงให้เห็น [การแพทย์]
Demonstrationการสาธิต [การแพทย์]
demonstration farmdemonstration farm, ไร่นาสาธิต [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Demonstrationsการเดินขบวน [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
demonymคำที่ใช้เรียกผู้คนในประเทศหรือท้องถิ่นนั้นๆ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
demonColumbus demonstrated that the world is not flat.
demonDid the union participate in the demonstration?
demonDozens of young people attended the demonstration.
demonHe demonstrated his courage by his actions in battle.
demonHe demonstrated new vacuum cleaners.
demonHer coven conjures the demons.
demonHe took part in the anti-war demonstration.
demonHe went on to demonstrate how to use the machine.
demonI'll demonstrate how this machine works.
demonI'm going to join a demonstration.
demonIn the 1960's, Japanese college students demonstrated against their government.
demonIt has been demonstrated in various researches that the private sector has little influence over policy making.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ประท้วง(n) protester, See also: demonstrator, Syn. คนประท้วง, คนคัดค้าน, ผู้คัดค้าน, Ant. ผู้สนับสนุน, Example: ฝ่ายตำรวจได้ปะทะกวาดล้างผู้ประท้วง จนมีผู้เสียชีวิตไปมาก, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่กระทำการหรือแสดงกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการคัดค้านเพราะไม่เห็นด้วยหรือไม่พอใจอย่างยิ่ง
ปล่อยทีเด็ด(v) demonstrate a trick, Syn. ปล่อยหมัดเด็ด, Example: ฝ่ายค้านปล่อยทีเด็ดโดยยกประเด็นการทุจริตของรัฐมนตรีขึ้นมาอภิปราย, Thai Definition: แสดงสิ่งสุดยอดหรือความสามารถพิเศษออกไป
สาธิต(v) demonstrate, See also: show, display, Syn. แสดง, แสดงให้เห็น
สาธิต(adj) demonstration, Example: โครงการนี้เป็นเพียงโครงการสาธิตเท่านั้น, Thai Definition: เกี่ยวกับการแสดงเป็นตัวอย่าง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สาธิต(v) demonstrate, See also: show, explain, illustrate, describe, elucidate, Example: ทางร้านสาธิตวิธีการใช้มาเรียบร้อยแล้ว, Thai Definition: แสดงเป็นตัวอย่าง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อสูร(n) devil, See also: demon, giant, evil spirit, fiend, satan, Syn. ยักษ์, อสุรี, Example: นนทกาลเป็นตัวละครในรามเกียรติ์ซึ่งเป็นอสูรที่ทำหน้าที่เฝ้าประตูอยู่ที่เขาไกรลาส, Thai Definition: อมนุษย์พวกหนึ่ง ถือกันว่ามีรูปร่างใหญ่โตน่ากลัว มีเขี้ยวงอก ใจดำอำมหิต ชอบกินมนุษย์ กินสัตว์ โดยมากมีฤทธิ์เหาะได้จำแลงตัวได้
แสดงออก(v) express, See also: demonstrate, exhibit, show, Syn. เปิดเผย, Example: บรรพบุรุษของไทยได้สร้างผลงานทางประติมากรรมขึ้นเพื่อแสดงออกถึงจิตนาการ ความรู้สึกและความเชื่อ, Thai Definition: แสดงความรู้สึกนึกคิดออกมา
งานแสดง(n) exhibition, See also: demonstration, display, show, exposition, Example: กรมพาณิชย์สัมพันธ์จะจัดงานแสดงสินค้าในระหว่างวันที่1-10 เดือนหน้า, Count Unit: งาน
แผลงฤทธิ์(v) demonstrate one's power, See also: exercise/manifest one's power or strength, display one's nature, Syn. แผลงฤทธิ์แผลงเดช, ออกฤทธิ์, อาละวาด, ออกฤทธิ์ออกเดช, Example: เสียงใครพึมพำด่าอะไรอย่างไรผมฟังไม่ถนัดด้วยว่าไส้ติ่งในท้องแผลงฤทธิ์อีกแล้ว, Thai Definition: อาละวาดด้วยความโกรธหรือโมโหเพราะถูกขัดใจ, Notes: (ปาก)
มาห์(n) demon, See also: ghost, giant, Syn. ผี, ยักษ์, ปีศาจ, ภูตผีปีศาจ, ภูติ, ซาตาน, ม่าห์, Count Unit: ตน, Thai Definition: ผู้ที่ไม่ใช่มนุษย์และสัตว์เดรัจฉาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอ้เวร[aiwēn] (n) EN: bastard ; You bastard !  FR: démon [m]
ชายชั่ว[chāi chūa] (n) EN: evil man  FR: démon [m] ; monstre [m]
ชี้แจง[chījaēng] (v) EN: explain ; elucidate ; clarify ; illuminate ; make clear ; report  FR: démontrer ; élucider ; clarifier
เดินขบวน[doēnkhabūan] (v) EN: march ; parade ; demonstrate ; take part in a demonstration  FR: défiler ; manifester
แห่[haē] (n) EN: parade ; procession ; array ; cavalcade ; demonstration  FR: procession [f] ; parade [f] ; cavalcade [f]
โหง[hōng] (n) EN: ghost ; spirit ; apparition  FR: esprit[m] ; démon [m] ; fantôme [m] ; spectre [m]
การบินสาธิต[kānbin sāthit] (n, exp) EN: demonstration flight  FR: vol de démonstration [m]
การเดินขบวน[kān doēn khabūan] (n, exp) EN: demonstration  FR: manifestation [f]
การพิสูจน์[kān phisūt] (n) EN: proof ; confirmation ; accreditation ; certification ; production of evidence  FR: preuve [f] ; attestation [f] ; certication [f] ; démonstration [f]
การแสดง[kān sadaēng] (n) EN: exhibition ; show ; demonstration ; exhibit ; performance ; acting  FR: exposition [f] ; démonstration [f] ; show [m] ; théâtre [m] ; expression [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DEMON D IY1 M AH0 N
DEMONS D IY1 M AH0 N Z
DEMONT D EH1 M AH0 N T
DEMOND D AH0 M AA1 N D
DEMONTE D AH0 M AA1 N T IY0
DEMONIC D IH0 M AA1 N IH0 K
DEMONIZE D IY1 M AH0 N AY2 Z
DEMONIZER D IY1 M AH0 N AY2 Z ER0
DEMONIZEZ D IY1 M AH0 N AY2 Z IH0 Z
DEMONIZED D IY1 M AH0 N AY2 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
demon (n) dˈiːmən (d ii1 m @ n)
demons (n) dˈiːmənz (d ii1 m @ n z)
demonic (j) dˈiːmˈɒnɪk (d ii1 m o1 n i k)
demoniac (n) dˈɪmˈounɪæk (d i1 m ou1 n i a k)
demoniacs (n) dˈɪmˈounɪæks (d i1 m ou1 n i a k s)
demonetize (v) dˌiːmˈʌnɪtaɪz (d ii2 m uh1 n i t ai z)
demoniacal (j) dˌiːmənˈaɪəkl (d ii2 m @ n ai1 @ k l)
demonetized (v) dˌiːmˈʌnɪtaɪzd (d ii2 m uh1 n i t ai z d)
demonetizes (v) dˌiːmˈʌnɪtaɪzɪz (d ii2 m uh1 n i t ai z i z)
demonstrate (v) dˈɛmənstrɛɪt (d e1 m @ n s t r ei t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xié, ㄒㄧㄝˊ, ] demonic; iniquitous; nefarious; evil; unhealthy influences that cause disease (Chinese medicine), #4,694 [Add to Longdo]
[mèi, ㄇㄟˋ, ] demon; magic; to charm, #10,272 [Add to Longdo]
恶魔[è mó, ㄜˋ ㄇㄛˊ, / ] demon; fiend, #12,127 [Add to Longdo]
示威者[shì wēi zhě, ㄕˋ ㄨㄟ ㄓㄜˇ, ] demonstrator; protester, #19,219 [Add to Longdo]
罗刹[luó chà, ㄌㄨㄛˊ ㄔㄚˋ, / ] demon in Buddhism; poltergeist in temple that plays tricks on monks and has a taste for their food, #26,274 [Add to Longdo]
妖魔[yāo mó, ㄧㄠ ㄇㄛˊ, ] demon, #29,533 [Add to Longdo]
鬼魅[guǐ mèi, ㄍㄨㄟˇ ㄇㄟˋ, ] demon; monster, #35,239 [Add to Longdo]
鬼使神差[guǐ shǐ shén chāi, ㄍㄨㄟˇ ㄕˇ ㄕㄣˊ ㄔㄞ, 使] demons and gods at work (成语 saw); unexplained event crying out for a supernatural explanation; curious coincidence, #44,844 [Add to Longdo]
瘟神[wēn shén, ㄨㄣ ㄕㄣˊ, ] demon personifying pestilence, #46,172 [Add to Longdo]
妖魔鬼怪[yāo mó guǐ guài, ㄧㄠ ㄇㄛˊ ㄍㄨㄟˇ ㄍㄨㄞˋ, ] demons and ghosts; ghoulies and bogeys; things that go bump in the night, #53,265 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Demonstrant {m}; Demonstrantin {f} | vermummte Demonstrantendemonstrator | masked demonstrators; hooded demonstrators [Add to Longdo]
Demonstration {f}; Kundgebung {f} | Demo {f} | Demonstrationen {pl}; Kundgebungen {pl}demonstration | demo | demonstrations [Add to Longdo]
Demonstration {f}; Vorführung {f}; Beweis {m} | Demonstrationen {pl}; Vorführungen {pl} | eine Vorführung vereinbarendemonstration | demonstrations | to arrange a demonstration [Add to Longdo]
Demontage {f} | Demontagen {pl}disassembly | disassemblies [Add to Longdo]
Demontage {f} | Demontagen {pl}dismantlement | dismantlements [Add to Longdo]
demonstrativ {adj}demonstrative [Add to Longdo]
demonstrativ {adv}pointedly [Add to Longdo]
demonstrieren | demonstrierend | demonstriert | demonstriert | demonstrierteto demonstrate | demonstrating | demonstrated | demonstrates | demonstrated [Add to Longdo]
demontiertdismantles [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
JPDR[ジェーピーディーアール, jie-pi-dei-a-ru] (n) Japan Power Demonstration Reactor; JPDR [Add to Longdo]
ああでもないこうでもない[aademonaikoudemonai] (exp) humming and hawing; shilly-shallying [Add to Longdo]
こそあど[kosoado] (n) {ling} (See 指示語) Japanese ko-so-a-do demonstratives (e.g. pronouns [Add to Longdo]
でもない[demonai] (exp) (1) (で (connective form of だ) + も + ない) neither... nor... (with the implication that there are other "nor..." items); (2) denying explicitly one thing and also denying implicitly other things as well; (3) not like (you); not (your) usual self; (P) [Add to Longdo]
とんでも無い;飛んでもない(iK)[とんでもない, tondemonai] (adj-f) (1) (uk) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (uk) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (uk) don't mention it; you're welcome; (P) [Add to Longdo]
までもない[mademonai] (exp) (after verb phrase) doesn't amount to doing (something); not significant enough to require (something); (P) [Add to Longdo]
わんぱく盛り;腕白盛り[わんぱくざかり, wanpakuzakari] (n) (at the) peak of mischievousness; little demon (of children) [Add to Longdo]
ジグザグデモ[jiguzagudemo] (n) (abbr) zigzag demonstration [Add to Longdo]
デーモン[de-mon] (n) (1) demon; (2) {comp} daemon (in Unix, etc.); (P) [Add to Longdo]
デモ[demo] (n) (abbr) (See デモンストレーション) demo; demonstration; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 demon
   n 1: an evil supernatural being [syn: {devil}, {fiend}, {demon},
      {daemon}, {daimon}]
   2: a cruel wicked and inhuman person [syn: {monster}, {fiend},
     {devil}, {demon}, {ogre}]
   3: someone extremely diligent or skillful; "he worked like a
     demon to finish the job on time"; "she's a demon at math"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top