ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

demise

D IH0 M AY1 Z   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -demise-, *demise*
Possible hiragana form: でみせ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
demise[N] การตาย, See also: การสิ้นสุด, Syn. bequeath, dying, passing, Ant. life, birth, beginning
demise[VI] ตาย, See also: สิ้นชีพ, มรณะ, Syn. extinction, end, Ant. exist, survive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
demise(ดิไมซ') n. การตาย,การสิ้นสุด,การตกทอดมรดกของผู้ตายแก่ทายาท,การสืบราชสมบัติ,การสืบตำแหน่ง vi. โอน,สืบทอดราชสมบัติ, See also: demisable adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
demise(n) ความตาย,การสิ้นสุด,การมรณกรรม,การสืบตำแหน่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
demiseการให้เช่าที่ดินระยะยาว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
demise of the crownการผลัดแผ่นดิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
demise of the Crownการผลัดแผ่นดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I became concerned... in the light of Vulcans demise that I owe a debt of duty to my species.ฉันกลายเป็นความกังวล ในแง่ของ ฟัลแคนสตาย ว่าฉันเป็นหนี้หนี้ของหน้าที่ที่ จะต้องสปีชีส์ของฉัน Star Trek Beyond (2016)
Can you explain that to me, please, because how can the value of an insurance contract not be affected by the demise of the very thing it insures?คุณสามารถอธิบายที่ให้ ฉันโปรด The Big Short (2015)
The defense wishes it to be known that it now has the fullest intention to save our client from the untimely demise at the end of a hangman's noose.การป้องกันความประสงค์ที่จะให้เป็น ที่รู้จัก ว่าขณะนี้มีความตั้งใจอย่างเต็มที่ เพื่อประหยัดลูกค้าของเราจากการ ตายก่อนวัยอันควร Tom Sawyer & Huckleberry Finn (2014)
Rumors of my demise have been pretty much true.ค่อนข้างจริง นายเป็นอะไร The Midnight Ride (2013)
Your coworkers have met with an untimely demise and you've lost my favorite chew toy.เพื่อนร่วมงานก็ชิงตายไปเสียก่อน และเธอก็ทำของเล่นชิ้นโปรดของฉันหายไป Goodbye Stranger (2013)
I don't know how you got to me, and God knows if you were given the proper warning, but what lies ahead for you is more intense than your Haftarah portion of the demise of Filene's Basement.ฉันไม่รู้ว่า พวกคุณรู้จักฉันได้ยังไง และไม่รู้ว่าพวกคุณได้รับคำเตือนมาไหม แต่สิ่งที่รออยู่เบื้องหน้าพวกคุณ คือความยากลำบาก It's a Shame About Ray (2013)
Mr. Mansoor sold the laptop before his demise at the hands of the Estonians.คุณมันซูร์ ขายแล็ปท็อป ก่อนที่จะถูก พววกเอสโตเนียนจัดการ C.O.D. (2012)
The demise of Al-Qaeda is a myth.การสิ้นสุดของอัล-เคด้า เป็นสิ่งหลอกลวง The Choice (2012)
Conrad's demise is mutually beneficial.ข้อเสนอของฉัน... . Confidence (2012)
You tell him golden boy plotted his demise and you missed it, fires you in three.ถ้าคุณบอกความจริงกับเขา บอกว่าคุณทำพลาด New Car Smell (2012)
Though on the plus side, for me, his demise has rekindled the public's appetite for his story.แม้ว่าเรื่องดีสำหรับผมนั้น การตายของเขา ทำให้คนทั่วไป อยากรับรู้เรื่องราวของเขา Legacy (2012)
Oh, I've never been so happy for the demise of "Gossip Girl."โอ้.. ฉันไม่เคยรู้สึกดีมากเท่านี้มาก่อน ที่กอสซิปเกิร์ลต้องสิ้นสุดลง Father and the Bride (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อนิจกรรม[N] death, See also: demise, Syn. ความตาย, Example: ข้าพเจ้าเริ่มประเดิมเขียนเกี่ยวกับท่านในวันที่ท่านอนิจกรรมนั้นเอง

CMU English Pronouncing Dictionary
DEMISE    D IH0 M AY1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
demise    (n) dˈɪmˈaɪz (d i1 m ai1 z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
出店[でみせ, demise] Thai: การออกร้าน English: food stand

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Besitzübertragung {f} | Besitzübertragungen {pl}demise | demises [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ビッグクランチ[, biggukuranchi] (n) big crunch (theoretical reversal of the big bang resulting in the demise of the universe) [Add to Longdo]
移転[いてん, iten] (n,vs) moving; transfer; demise; (P) [Add to Longdo]
権利譲渡[けんりじょうと, kenrijouto] (n) transfer of rights; demise; quitclaim deed [Add to Longdo]
秋の鹿は笛に寄る[あきのしかはふえによる, akinoshikahafueniyoru] (exp) (obsc) people may bring about their demise for love (like a deer coming forth when it hears a hunter's whistle in mating season); it is easy to have one's weak points taken advantage of [Add to Longdo]
終焉(P);終えん[しゅうえん, shuuen] (n) demise; (P) [Add to Longdo]
出店[でみせ, demise] (n,vs) (1) setting up a food stall or booth (bazaar, festival); (n,adj-f,vs) (2) opening a branch office [Add to Longdo]
出店[でみせ, demise] (n,vs) (1) food stand; food stall; (2) branch store; (P) [Add to Longdo]
胎児死亡[たいじしぼう, taijishibou] (n) fetal death (foetal); embryonic demise [Add to Longdo]
崩御[ほうぎょ, hougyo] (n,vs) death of the Emperor; demise [Add to Longdo]
力んで見せる[りきんでみせる, rikindemiseru] (v1) to show a bold front [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
出店[でみせ, demise] Zweiggeschaeft, Filiale, Zweigstelle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 demise
   n 1: the time when something ends; "it was the death of all his
      plans"; "a dying of old hopes" [syn: {death}, {dying},
      {demise}] [ant: {birth}]
   v 1: transfer by a lease or by a will

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top