ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

demarcate

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -demarcate-, *demarcate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
demarcate(vt) ปักเขต, See also: กำหนดเขต, กั้นเขตแดน, Syn. fence off, delimit
demarcate(vt) สร้างข้อจำกัดของบางสิ่งบางอย่าง, Syn. delimit, limit, fix

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
demarcate(ดิมา'เคท) vt. กำหนดเขตแดน,แบ่งเขต,ปักเขต

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปักเขต(v) demarcate, See also: set a boundary, Example: ทางเทศบาลได้ปักเขตแบ่งช่องให้พวกพ่อค้าแม่ค้านำของมาวางขายอย่างเป็นสัดส่วน, Thai Definition: กำหนดเขต

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
demarcate (v) dˈiːmaːkɛɪt (d ii1 m aa k ei t)
demarcated (v) dˈiːmaːkɛɪtɪd (d ii1 m aa k ei t i d)
demarcates (v) dˈiːmaːkɛɪts (d ii1 m aa k ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
标定[biāo dìng, ㄅㄧㄠ ㄉㄧㄥˋ, / ] demarcate, #36,522 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
画す;劃す[かくす, kakusu] (v5s,vt) (1) (See 画する) to draw (a line); (2) to demarcate; to mark; to divide; to map out; (3) to plan [Add to Longdo]
画する(P);劃する[かくする, kakusuru] (vs-s,vt) (1) to draw (a line); (2) to demarcate; to mark; to divide; to map out; (3) to plan; (P) [Add to Longdo]
区切る(P);句切る[くぎる, kugiru] (v5r,vt) (1) (esp. 区切る) to demarcate; to delimit; to divide (an area); to mark off; to cut off; (2) (esp. 句切る) to punctuate; to put an end to (e.g. a sentence); to insert pauses or breaks (e.g. when reading aloud); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 demarcate
   v 1: separate clearly, as if by boundaries
   2: set, mark, or draw the boundaries of something [syn:
     {demarcate}, {delimit}, {delimitate}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top