ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

delirium tremens

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -delirium tremens-, *delirium tremens*, delirium tremen
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
delirium tremens(-ทรี'เมนซฺ) n. อาการกระสับกระส่ายอย่างรุนแรงเนื่องจากพิษสุราเรื้อรัง,มีอาการสั่นอาการประสาทหลอน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
delirium tremens; delirium, alcohol withdrawalโรคสั่นเพ้อเหตุขาดสุรา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Delirium Tremensคลุ้มคลั่งเนื่องจากติดสุรา,เดลิเรียมทรีเมนส์,อาการทางสมอง [การแพทย์]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
delirium tremens (n) dˈɪlˌɪrɪəʳm-trˈiːmɛnz (d i1 l i2 r i@ m - t r ii1 m e n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Delirium tremens {n} [med.]delirium tremens [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
振戦せん妄;振戦譫妄[しんせんせんもう, shinsensenmou] (n) delirium tremens [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  delirium tremens
      n 1: acute delirium caused by alcohol poisoning [syn: {delirium
           tremens}, {DTs}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top