ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

delicious

D IH0 L IH1 SH AH0 S   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -delicious-, *delicious*, deliciou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
delicious(adj) สนุกสนาน, See also: สุขใจ, ดีใจ, เพลิดเพลิน, Syn. delightful, enjoyable, pleasing, amusing
delicious(adj) อร่อย, See also: โอชะ, โอชา, น่ารับประทาน, ถูกปาก, น่าทาน, มีรสกลมกล่อม, Syn. tasty, appetizing, yummy, Ant. disqusting, tasteless
deliciously(adv) อย่างสนุกสนาน, See also: อย่างเพลิดเพลิน
deliciously(adv) อย่างเอร็ดอร่อย
deliciousness(n) ความอร่อย, See also: ความมีรสชาติดี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
delicious(ดิลิช'เชิส) adj. อร่อย,ดีเยี่ยม,เพลิดเพลิน,สุขใจ., See also: deliciousness n. ดูdelicious, Syn. palatable

English-Thai: Nontri Dictionary
delicious(adj) อร่อย,มีรสกลมกล่อม,โอชะ,ถูกปาก,ดีเยี่ยม

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
deliciousAlthough natto smells awful, it is delicious.
deliciousAny dish will do if it is delicious.
deliciousAutumn is when food is especially delicious.
deliciousChinese food is no less delicious than French.
deliciousDelicious looking food doesn't necessarily taste good.
deliciousHis aunt's apple pie was delicious and he had a second helping.
deliciousHow delicious this fruit is!
deliciousHow delicious your dinner was!
deliciousIt is although if the song is delicious it is good.
deliciousIt smells delicious.
deliciousI've never eaten anything as delicious as this.
deliciousLooks delicious. Think I'll try some.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รสเด็ด(adj) delicious, See also: tasty, palatable, flavoursome, good, very good, Syn. รสอร่อย, Example: เพลงลูกทุ่ง ถ้าไม่มีหางเครื่องก็คล้ายส้มตำรสเด็ดที่ขาดปลาร้าปรุงรส, Thai Definition: เกี่ยวกับอาหารที่มีรสชาติอร่อย
อร่อย(adj) delicious, See also: tasty, Syn. โอชะ, Example: อาหารไทยที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายว่ามีรสอร่อยเป็นสัญลักษณ์ของคนไทยได้แก่ น้ำพริกปลาทู แกงเผ็ด ต้มยำกุ้ง หมี่กรอบ และห่อหมก, Thai Definition: มีรสดี
เอร็ดอร่อย(adv) deliciously, See also: tastily, ambrosially, delectably, scrumptiously, toothsomely, Syn. อร่อย, Example: เด็กๆ กินข้าวด้วยกันอย่างเอร็ดอร่อย, Thai Definition: อร่อยเหลือเกิน, อร่อยจนติดใจ
โอชา(adj) delicious, See also: tasty, yummy, ambrosial, delectable, scrumptious, toothsome, Syn. โอชะ, อร่อย, Example: พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานอาหารโอชา และอุดมสมบูรณ์ให้แก่เรา, Thai Definition: มีรสดี
เอร็ดอร่อย(adj) delicious, See also: tasty, yummy, ambrosial, delectable, scrumptious, toothsome, Syn. อร่อย, Thai Definition: อร่อยเหลือเกิน, อร่อยจนติดใจ
โอชะ(adj) delicious, See also: tasty, yummy, ambrosial, delectable, scrumptious, toothsome, Syn. โอชา, อร่อย, Example: เหล่าแมลงวันพากันบินลงไปกินอาหารอันโอชะที่อยู่บนพื้นดิน, Thai Definition: มีรสดี
โอชะ(adv) deliciously, See also: tastily, ambrosially, scrumptiously, toothsomely, Syn. โอชา, อร่อย, Example: นกใช้ปากปลายโค้งแหลมฉีกหนังท้องของกิ้งก่าออกมากินทีละชิ้นสองชิ้นอย่างโอชะ, Thai Definition: มีรสดี
ตุ้ยๆ(adv) deliciously, See also: heartily, Syn. ตุ้ย, Example: เขาแกะเปลือกส้มยัดใส่ปากเคี้ยวตุ้ยๆ ทีละครึ่งลูกจนหมดภายในเวลาไม่ถึง 5 นาที, Thai Definition: อาการที่เคี้ยวอาหารเต็มปากจนแก้มโป่งออกมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอร็ดอร่อย[aret-arøi] (adj) EN: delicious ; tasty ; nice to eat ; zestful ; yummy ; delectable  FR: délicieux ; savoureux ; succulent
อร่อย[arøi] (adj) EN: good ; delicious ; palatable  FR: bon ; délicieux
อร่อยจัง[arøi jang] (x) EN: very good ; delicious ; yummy  FR: très bon ; délicieux ; succulent ; savoureux ; appétissant ; alléchant
อร่อยมาก[arøi māk] (adj) EN: delicious ; very good (in taste)  FR: très bon ; délicieux ; succulent
โอชา[ōchā] (adj) EN: delicious ; tasty ; yummy ; ambrosial ; delectable ; scrumptious ; toothsome  FR: savoureux ; succulent ; délectable (litt.)

CMU English Pronouncing Dictionary
DELICIOUS D IH0 L IH1 SH AH0 S
DELICIOUSLY D IH0 L IH1 SH AH0 SH L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
delicious (j) dˈɪlˈɪʃəs (d i1 l i1 sh @ s)
deliciously (a) dˈɪlˈɪʃəsliː (d i1 l i1 sh @ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
美味[měi wèi, ㄇㄟˇ ㄨㄟˋ, ] delicious; relish, #5,685 [Add to Longdo]
鲜美[xiān měi, ㄒㄧㄢ ㄇㄟˇ, / ] delicious, tasty, #19,383 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
甘い[うまい, umai] TH: อร่อย  EN: delicious

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Delicious Flat Chest(n, vi, vt, name) ย่อมาจาก Delicious Flat Chest แปลว่า ยัยนมแบน!! เป็นคำชมนะอิ ๆ ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA), See also: DFC, Syn. dfc

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
appetitlich; köstlich; wohlschmeckend {adj} | appetitlicher; köstlicher; wohlschmeckender | am appetitlichsten; am köstlichsten; am wohlschmeckendstendelicious | more delicious | most delicious [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ご馳走様でした;御馳走様でした[ごちそうさまでした, gochisousamadeshita] (exp) That was a delicious meal (said after meals); What a wonderful meal [Add to Longdo]
まいうー;まいう[maiu-; maiu] (n,adj-f) (sl) delicious (slang reversal of "umai") [Add to Longdo]
まいゆ;まいゆう[maiyu ; maiyuu] (adj-f) (1) (reversed from うまい) delicious; appetizing; appetising; (2) skillful; clever; expert; wise; successful; (3) fortunate; splendid; promising [Add to Longdo]
んまい[nmai] (adj-i) (col) (See うまい・2) delicious; appetizing; appetising [Add to Longdo]
デリシャス[derishasu] (adj-na) delicious [Add to Longdo]
佳味[かみ, kami] (n) delicious taste [Add to Longdo]
寒鰤[かんぶり, kanburi] (n) (regarded as delicious because of its higher fat content) yellowtail caught during the cold season; cold yellowtail [Add to Longdo]
甘い[あまい, amai] (exp,adj-i) (1) (uk) sweet; delicious; (2) fragrant (smelling); sweet (music); (3) lightly salted; (4) (See 甘く見る) naive; overly optimistic; soft on; generous; indulgent; easy-going; (5) half-hearted; not finished properly; (6) tempting (e.g. words); promising; (P) [Add to Longdo]
激うま;激旨[げきうま, gekiuma] (adj-no) seriously delicious [Add to Longdo]
結構[けっこう, kekkou] (adj-na,n-adv,n) (1) (uk) splendid; nice; wonderful; delicious; sweet; (adj-na) (2) sufficient; fine (in the sense of "I'm fine"); (by implication) no thank you; (3) well enough; OK; tolerable; (adv) (4) reasonably; fairly; tolerably; (n) (5) (arch) construction; architecture; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 delicious
   adj 1: greatly pleasing or entertaining; "a delightful
       surprise"; "the comedy was delightful"; "a delicious
       joke" [syn: {delightful}, {delicious}]
   2: extremely pleasing to the sense of taste [syn: {delectable},
     {delicious}, {luscious}, {pleasant-tasting}, {scrumptious},
     {toothsome}, {yummy}]
   n 1: variety of sweet eating apples

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top