ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

delectation

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -delectation-, *delectation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
delectation(n) ความพึงพอใจ, Syn. qusto

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
delectation(ดิเลคเท'เชิน) n. ความยินดี,ความสบายใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
delectation(n) ความสนุกสนาน,ความเพลิดเพลิน,ความรื่นเริง,ความสำราญใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กินอย่างเอร็ดอร่อย[kin yāng aret-arøi] (v, exp) EN: eat with relish  FR: manger avec délectation

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
delectation (n) dˌiːlɛktˈɛɪʃən (d ii2 l e k t ei1 sh @ n)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 delectation
   n 1: a feeling of extreme pleasure or satisfaction; "his delight
      to see her was obvious to all" [syn: {delight},
      {delectation}]
   2: act of receiving pleasure from something [syn: {enjoyment},
     {delectation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top