ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

deflated

D IH0 F L EY1 T IH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deflated-, *deflated*, deflat, deflate
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ท้องหมา(n) deflated belly, Syn. ท้องแฟบ, ท้องแบน, Count Unit: ท้อง, Thai Definition: หน้าท้องแฟบ, เรียกครรภ์ของหญิงที่มีลักษณะเล็ก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แฟบ[faēp] (adj) EN: flat ; flattened ; deflated  FR: dégonflé
กิ่ว[kiu] (adj) EN: constricted ; contracted ; drawn in ; deflated ; narrow

CMU English Pronouncing Dictionary
DEFLATED D IH0 F L EY1 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deflated (v) dˈɪflˈɛɪtɪd (d i1 f l ei1 t i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[biě, ㄅㄧㄝˇ, / ] deflated; shriveled; sunken; empty, #25,213 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deflated
   adj 1: brought low in spirit; "left us fatigued and deflated
       spiritually" [syn: {chapfallen}, {chopfallen},
       {crestfallen}, {deflated}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top