ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

deferential

D EH2 F ER0 EH1 N CH AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deferential-, *deferential*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deferential(adj) ซึ่งแสดงความเคารพ, See also: ยอมเชื่อฟัง, ยอมผ่อนผัน, คล้อยตาม, Syn. obeisant, respectful, submissive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deferential(เดฟฟะเริน'เชิล) adj. น่าเคารพนับถือ,ซึ่งอนุโลม

English-Thai: Nontri Dictionary
deferential(adj) ซึ่งยอมตาม,ซึ่งอนุโลม,ว่าง่าย,นอบน้อม,น่าเคารพ

CMU English Pronouncing Dictionary
DEFERENTIAL D EH2 F ER0 EH1 N CH AH0 L
DEFERENTIAL D EH2 F ER0 EH1 N SH AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deferential (j) dˌɛfərˈɛnʃl (d e2 f @ r e1 n sh l)
deferentially (a) dˌɛfərˈɛnʃəliː (d e2 f @ r e1 n sh @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恭敬[gōng jìng, ㄍㄨㄥ ㄐㄧㄥˋ, ] deferential; with respect, #18,055 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鞠躬如;きっきゅう如[きっきゅうじょ;きくきゅうじょ(鞠躬如), kikkyuujo ; kikukyuujo ( mari kyuu jo )] (adj-t,adv-to) deferential; humble; reverent; respectful [Add to Longdo]
強持て;恐持て[こわもて, kowamote] (n) deferential treatment (out of fear) [Add to Longdo]
妄言多謝[もうげんたしゃ;ぼうげんたしゃ, mougentasha ; bougentasha] (exp) Kindly excuse my reckless remarks; Please excuse my thoughtless words. (used deferentially, in a letter, etc.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  deferential
      adj 1: showing deference [syn: {deferent}, {deferential},
             {regardful}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top