ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

defect

D IY1 F EH0 K T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -defect-, *defect*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
defect(n) ข้อบกพร่อง, See also: จุดอ่อน, จุดผิดพลาด, มลทิน, ปมด้อย, ข้อตำหนิ, Syn. flaw, blemish, deficiency, Ant. adequate, strength
defect(vi) ละทิ้ง, See also: เปลี่ยนใจ, ย้ายพรรค, Syn. apostatize, desert
defect to(phrv) หลบหนีออกจากประเทศ (เพื่อไปเข้าข้างประเทศอื่น)
defection(n) การเอาใจออกห่าง, See also: การละทิ้ง
defective(adj) มีข้อบกพร่อง, See also: มีจุดอ่อน, มีข้อตำหนิ, มีข้อเสีย, ใช้งานไม่ได้, Syn. imperfect, incomplete, Ant. correct, perfect
defect from(phrv) ละทิ้ง, See also: ออกจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
defect(ดิเฟคทฺ') {defected,defecting,defects} n. ข้อบกพร่อง,ปมด้อย,ข้อเสียหาย,สิ่งที่ขาดตกบกพร่อง. vi. ละทิ้ง,เอาใจออกห่าง,หนีงาน,หลบหนีออกนอกประเทศ, Syn. flaw-A. strength
defection(ดีเฟค'เชิน) n. การละทิ้ง,การเอาใจออกห่าง,การไม่ปฏิบัติตาม,การหลบหนีออกนอกประเทศ, Syn. desertion
defective(ดิเฟค'ทิฟว) adj. มีข้อบกพร่อง,มีจุดบกพร่อง,ไม่ปกติ,ไม่สมบูรณ์,พิการ,ขาด,เสีย., See also: defectiveness n. ดูdefective, Syn. marred, Ant. intact
defector(ดิเฟค'เทอะ) n. ผู้ละทิ้ง,ผู้เอาใจออกห่าง,ผู้หลบหนีออกนอกประเทศ, Syn. traitor

English-Thai: Nontri Dictionary
defect(n) ความบกพร่อง,ข้อบกพร่อง,ข้อเสีย,ปมด้อย
defect(vi) เอาใจออกห่าง,ละทิ้ง,ปลีกตัว,หลบหนี้,หนีงาน
defection(n) การปลีกตัวออกจาก,การเอาใจออกห่าง,การละทิ้ง,การหนีออกนอกประเทศ
defective(adj) บกพร่อง,ขาด,พิการ,ไม่สมบูรณ์,ไม่ปกติ,เสีย
defector(n) ผู้เอาใจออกห่าง,ผู้ละทิ้ง,ผู้หลบหนีออกนอกประเทศ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
defect๑. การชำรุด๒. ตำหนิ, ข้อบกพร่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
defectความชำรุดบกพร่อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
defect๑. การชำรุด๒. ตำหนิ, ข้อบกพร่อง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
defect๑. ความวิการ๒. ตำหนิ๓. บกพร่อง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
defect of formการทำผิดแบบระเบียบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
defect, bony๑. ความวิการที่กระดูก๒. ตำหนิที่กระดูก๓. บกพร่องที่กระดูก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
defect, osseous๑. ความวิการของกระดูก๒. กระดูกวิการ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
defect, septalช่องโหว่ผนังกั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
defective๑. -บกพร่อง๒. ผู้พิการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
defective number; deficient numberจำนวนพร่อง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Defectแหว่ง [การแพทย์]
Defectรูรั่ว [การแพทย์]
Defect correction methods (Numerical analysis)วิธีการแก้ไขจำนวนพร่อง (การวิเคราะห์เชิงตัวเลข) [TU Subject Heading]
Defective productผลิตภัณฑ์มีตำหนิ [การบัญชี]
Defective Virusesไวรัสที่บกพร่อง [การแพทย์]
Defectsความบกพร่อง [TU Subject Heading]
Defectsส่วนเสียหาย,บกพร่อง [การแพทย์]
Defects at Inflow Tractรูรั่วที่บริเวณทางเข้า [การแพทย์]
Defects at Outflow Tractรูรั่วที่บริเวณทางออก [การแพทย์]
Defects, Acquiredความพิการของร่างกายที่เกิดขึ้นภายหลัง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
defectA man of weak will is the target of criticism; even his friends would badger him into correcting his defects.
defectAn inner defect never fails to express itself outwardly.
defectA quick temper is the only defect in her character.
defectCarelessness was looked on as a serious defect.
defectFor nothing is so beautiful but it betrays some defect on close inspection.
defectHe defected to the Soviet Union in the 1950's.
defectHe has a defect in his character.
defectHe has some grave defects, but I think he is a great scholar all the same.
defectHe is blind to his own defects.
defectHe works fast and is very articulate but his insincerity is his biggest defect.
defectIf it were not for this defect, I should hire him at once.
defectManufacturers are liable for defects in their products.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้แปรพักตร์(n) defector, Ant. ผู้ภักดี, Example: นายสุธรรม แสงประทุม อดีตส.ส. พลังธรรม เป็นผู้แปรพักตร์จากประชาธิปัตย์มาอยู่กับ พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่เอาใจออกหาก, ไม่ซื่อตรง และไปเข้าร่วมกับฝ่ายตรงข้าม
พิการ(adj) handicapped, See also: defective, Syn. ทุพพลภาพ, Ant. ปกติ, Example: เพื่อนของเขาบางคนอยู่ในโครงการเรียนร่วมระหว่างเด็กพิการกับเด็กปกติ, Thai Definition: เสียอวัยวะมีแขนขาเป็นต้น, เสียไปจากสภาพเดิม
พิรุธ(n) suspicion, See also: defect, Example: การรัฐประหารล้มเหลว เพราะประธานาธิบดีจับพิรุธในเหตุการณ์ได้, Thai Definition: อาการน่าสงสัย, อาการไม่น่าไว้วางใจ
แปรพักตร์(v) depart from, See also: defect, desert, be disloyal, go over to the other side, renege, deviate from, turn away fr, Syn. ทรยศ, หักหลัง, ไม่ซื่อตรง, Ant. ซื่อสัตย์, ซื่อตรง, Example: ทหารรัฐบาลบางส่วนแปรพักตร์ไปเข้ากับกองทัพแดง, Thai Definition: หันไปคบค้ากับผู้อื่น, เอาใจออกห่าง
สิ่งบกพร่อง(n) defect, See also: blemish, deficiency, shortcoming, flaw, fault, Syn. ข้อบกพร่อง, ข้อเสีย, จุดด้อย, จุดบกพร่อง, ข้อด้อย, Example: ปัญหาเครื่องยนต์ร้อนจัดแล้วดับของรถรุ่นใหม่นี้ เป็นสิ่งบกพร่องสำคัญที่ทำให้ขายได้ไม่ดี, Thai Definition: สิ่งที่ไม่ครบสมบูรณ์เท่าที่ควรมีหรือควรเป็น
ตำหนิ(n) defect, See also: deficiency, blemish, flaw, blot, soil, taint, Syn. รอยตำหนิ, Ant. สมบูรณ์, Example: สินค้าที่มีตำหนิจะถูกนำมาเลหลัง ขายในราคาถูก, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: ข้อบกพร่องหรือรอยเสียที่ผลไม้หรือสิ่งของ
บกพร่อง(adv) defectively, See also: faultily, Syn. สะเพร่า, ขาดตกบกพร่อง, Ant. สมบูรณ์, เต็มเปี่ยม, Example: พนักงานแผนกบัญชีทำงานบกพร่องเสียหายบ่อยๆ, Thai Definition: ไม่ครบบริบูรณ์เท่าที่ควรมีควรเป็น
บกพร่อง(v) defect, See also: default, neglect, Syn. สะเพร่า, Ant. สมบูรณ์, เต็มเปี่ยม, Example: เพราะเขาบกพร่องในหน้าที่จึงต้องได้รับการลงโทษ, Thai Definition: ไม่ครบบริบูรณ์เท่าที่ควรมีควรเป็น
ราคี(n) flaw, See also: defect, Syn. ความมัวหมอง, ราคิน, มลทิน, Example: นักข่าวลากกองทัพเข้าไปแปดเปื้อนราคีการเมือง โดยไม่แยแสถึงความคิดคำนึงของประชาชน
ราคิน(n) flaw, See also: defect, Syn. ราคี, มลทิน, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บกพร่อง[bokphrøng] (v) EN: defect ; default ; neglect ; lack ; be deficient ; be wanting ; be remiss
บกพร่อง[bokphrǿng] (adj) FR: défectueux ; imparfait
บกพร่อง[bokphrǿng] (adv) EN: defectively ; faultily
ชำรุดบกพร่อง[chamrutbokphrǿng] (v) EN: have a defect
ชำรุดบกพร่อง[chamrutbokphrǿng] (adj) EN: defective  FR: défectueuyx
จุดด้อย[jut døi] (n, exp) EN: defect ; weak point  FR: point faible [m]
แก้ข้อบกพร่อง[kaē khø bokphrǿng] (v, exp) EN: repair a defect
ข้อบกพร่อง[khø bokphrǿng] (n, exp) EN: fault ; flaw ; error ; blunder ; defect ; weakness ; drawback ; shortcoming
ความชำรุดบกพร่อง[khwām chamrutbokphrǿng] (n) EN: defect
ความชำรุดบกพร่องที่มองไม่เห็น[khwām chamrutbokphrǿng thī møng mai hen] (n, exp) EN: hidden defect  FR: défaut caché [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DEFECT D IY1 F EH0 K T
DEFECT D IH0 F EH1 K T
DEFECTS D IY1 F EH0 K T S
DEFECTS D IH0 F EH1 K T S
DEFECTOR D IH0 F EH1 K T ER0
DEFECTED D IH0 F EH1 K T IH0 D
DEFECTION D IH0 F EH1 K SH AH0 N
DEFECTING D IH0 F EH1 K T IH0 NG
DEFECTIVE D IH0 F EH1 K T IH0 V
DEFECTORS D IH0 F EH1 K T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
defect (n) dˈiːfɛkt (d ii1 f e k t)
defect (v) dˈɪfˈɛkt (d i1 f e1 k t)
defects (n) dˈiːfɛkts (d ii1 f e k t s)
defects (v) dˈɪfˈɛkts (d i1 f e1 k t s)
defected (v) dˈɪfˈɛktɪd (d i1 f e1 k t i d)
defector (n) dˈɪfˈɛktər (d i1 f e1 k t @ r)
defecting (v) dˈɪfˈɛktɪŋ (d i1 f e1 k t i ng)
defection (n) dˈɪfˈɛkʃən (d i1 f e1 k sh @ n)
defective (j) dˈɪfˈɛktɪv (d i1 f e1 k t i v)
defectors (n) dˈɪfˈɛktəz (d i1 f e1 k t @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
过失[guò shī, ㄍㄨㄛˋ ㄕ, / ] defect; fault, #14,986 [Add to Longdo]
[qiān, ㄑㄧㄢ, / ] defective; raise, #40,911 [Add to Longdo]
投诚[tóu chéng, ㄊㄡˊ ㄔㄥˊ, / ] defection, #48,159 [Add to Longdo]
不完美[bù wán měi, ㄅㄨˋ ㄨㄢˊ ㄇㄟˇ, ] defective; imperfect [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fabrikationsfehler {m}defect in manufacture [Add to Longdo]
Fehlerklasse {f} | Fehlerklassen {pl}defect class | defect classes [Add to Longdo]
Fehlermeldung {m}defect report [Add to Longdo]
Rechtsmangel {m} | Rechtsmängel {pl}defect of title | defects of title [Add to Longdo]
Felgenschaden {m}defect of the rim; rim defect [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一失[いっしつ, isshitsu] (n) disadvantage (defect, error) [Add to Longdo]
過失[かしつ, kashitsu] (n) (1) error; blunder; accident; (2) fault; defect; (P) [Add to Longdo]
格子欠陥[こうしけっかん, koushikekkan] (n) lattice defect [Add to Longdo]
奇形;畸形;畸型[きけい, kikei] (n,adj-no) (1) birth defect; deformity; malformation; (2) misshapenness [Add to Longdo]
棄教[ききょう, kikyou] (n,vs) (See 背教) apostasy; renunciation (e.g. of a religion); defection [Add to Longdo]
記憶障害[きおくしょうがい, kiokushougai] (n) defect of memory [Add to Longdo]
輝点[きてん, kiten] (n) light spot (e.g. blip on radar); always-on pixel (as a defect in LCD screens, etc.); calescence point [Add to Longdo]
矯角殺牛[きょうかくさつぎゅう, kyoukakusatsugyuu] (exp) trying to straighten the horns of a bull, and killing it in the process; trying to correct a small defect and ruining the whole thing; The cure is worse than the disease [Add to Longdo]
欠陥[けっかん, kekkan] (n) (1) defect; fault; deficiency; deformity; (2) shortage; gap; (P) [Add to Longdo]
欠陥車[けっかんしゃ, kekkansha] (n) defective car; car with a (structural) defect [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
不良トラック[ふりょうトラック, furyou torakku] defective track [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 defect
   n 1: an imperfection in a bodily system; "visual defects"; "this
      device permits detection of defects in the lungs"
   2: a failing or deficiency; "that interpretation is an
     unfortunate defect of our lack of information" [syn:
     {defect}, {shortcoming}]
   3: an imperfection in an object or machine; "a flaw caused the
     crystal to shatter"; "if there are any defects you should
     send it back to the manufacturer" [syn: {defect}, {fault},
     {flaw}]
   4: a mark or flaw that spoils the appearance of something
     (especially on a person's body); "a facial blemish" [syn:
     {blemish}, {defect}, {mar}]
   v 1: desert (a cause, a country or an army), often in order to
      join the opposing cause, country, or army; "If soldiers
      deserted Hitler's army, they were shot" [syn: {defect},
      {desert}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top