ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

defamation

D EH2 F AH0 M EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -defamation-, *defamation*
English-Thai: Nontri Dictionary
defamation(n) การใส่ร้าย,การทำให้เสียชื่อเสียง,การหมิ่นประมาท,การสบประมาท

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
defamationความผิดฐานหมิ่นประมาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
defamation insuranceการประกันภัยการหมิ่นประมาท [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟ้องฐานหมิ่นประมาท[føng thān minpramāt] (v, exp) EN: bring an action for defamation
ถูกฟ้องฐานหมิ่นประมาท[thūk føng thān minpramāt] (v, exp) EN: be charged with defamation

CMU English Pronouncing Dictionary
DEFAMATION D EH2 F AH0 M EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
defamation (n) dˌɛfəmˈɛɪʃən (d e2 f @ m ei1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verleumdung {f} | Verleumdungen {pl}defamation | defamations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
口頭による名誉毀損[こうとうによるめいよきそん, koutouniyorumeiyokison] (exp) oral defamation [Add to Longdo]
中傷[ちゅうしょう, chuushou] (n,vs) slander; libel; defamation; (P) [Add to Longdo]
誹毀;非毀[ひき, hiki] (n,vs) (See 中傷) defamation; libel; calumny; slander [Add to Longdo]
侮辱罪[ぶじょくざい, bujokuzai] (n) (crime of) defamation (i.e. slander, libel) [Add to Longdo]
名誉毀損;名誉棄損;名誉き損[めいよきそん, meiyokison] (n,adj-no) libel; defamation; slander; character assassination [Add to Longdo]
毀損;棄損;き損[きそん, kison] (n,vs) damage; injury; defamation; waste [Add to Longdo]
讒言[ざんげん, zangen] (n,vs) false charge; slander; defamation [Add to Longdo]
讒口[ざんこう, zankou] (n,vs) false charge; slander; defamation [Add to Longdo]
讒謗[ざんぼう, zanbou] (n,vs) libel; slander; defamation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 defamation
   n 1: a false accusation of an offense or a malicious
      misrepresentation of someone's words or actions [syn:
      {defamation}, {calumny}, {calumniation}, {obloquy},
      {traducement}, {hatchet job}]
   2: an abusive attack on a person's character or good name [syn:
     {aspersion}, {calumny}, {slander}, {defamation},
     {denigration}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top