ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

deface

D IH0 F EY1 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deface-, *deface*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deface(vt) ทำให้มีรอยตำหนิ, See also: ทำให้เสียโฉม, ขีดเขียนจนเสีย, Syn. damage, deform, disfigure, mar
deface with(phrv) ทำให้เสีย, See also: ทำให้เป็นรอย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deface(ดิเฟส') vt. ทำให้ใบหน้าเสีย,ทำให้เสียโฉม,เอาผิวหน้าออก, See also: defaceable adj. defacement n., Syn. mar

English-Thai: Nontri Dictionary
deface(vt) ทำให้เสียโฉม,ทำให้เสียรูป,ทำให้ไม่สวย,ทำให้นุ่มสลวย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If you deface any document, we can trace it through the ink in this pen.ถ้าคุณทำให้เสียรูปเอกสารใด ๆ เราสามารถ ติดตามมันผ่า? In the Name of the Father (1993)
It'll pop more when the cool kids deface it.มันเห็นชัดกว่า เวลาโดนขีดฆ่า Mattress (2009)
Okay, and no one Messes with celebrities or defaces their pictures.ไม่มีใครแกล้ง หรือขีดฆ่ารูปคนดัง Mattress (2009)
Are you seriously going to deface your body just for the possibility you could have cheap sexแน่ใจเหรอว่านายยอม ให้ร่างกายเสียโฉมแค่เพื่อจะได้มีเซ็กส์ไร้ค่า The Gothowitz Deviation (2009)
The man defaces buildings. And what?เขาทาสีตึก แล้วไง And Hoarder Culture (2011)
I would sooner burn the third volume than deface it with such a lie.ฉันไม่ช้าก็เร็วจะเผาเล่มที่สาม กว่าขีดฆ่ามันด้วยความเท็จดังกล่าว When Knowledge Conquered Fear (2014)
Why don't you go deface a Picasso or something?ไปทำลายภาพปิกัสโซซะไป Many Heads, One Tale (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
DEFACE D IH0 F EY1 S
DEFACED D IH0 F EY1 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deface (v) dˈɪfˈɛɪs (d i1 f ei1 s)
defaced (v) dˈɪfˈɛɪst (d i1 f ei1 s t)
defaces (v) dˈɪfˈɛɪsɪz (d i1 f ei1 s i z)
defacement (n) dˈɪfˈɛɪsmənt (d i1 f ei1 s m @ n t)
defacements (n) dˈɪfˈɛɪsmənts (d i1 f ei1 s m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
変造[へんぞう, henzou] (n,vs) alteration; defacement; debasement; falsification; forgery; (P) [Add to Longdo]
摩滅;磨滅(iK)[まめつ, mametsu] (n,vs) defacement; abrasion; wear and tear; crushing of a nerve [Add to Longdo]
擂り潰す(iK);磨り潰す;すり潰す;擂りつぶす[すりつぶす, suritsubusu] (v5s,vt) to pulverize; to pulverise; to mash; to deface; to lose a fortune [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deface
   v 1: mar or spoil the appearance of; "scars defaced her cheeks";
      "The vandals disfigured the statue" [syn: {deface},
      {disfigure}, {blemish}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top