ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

decoration

D EH2 K ER0 EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -decoration-, *decoration*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
decoration(n) การตกแต่ง, See also: การประดับประดา
decoration(n) เครื่องตกแต่ง, See also: เครื่องประดับ, Syn. adornment, embellishment, garnish, ornament, ornamentation
decoration(n) เครื่องราชอิสริยาภรณ์, See also: เครื่องยศ, เครื่องหมายเกียรติยศ, Syn. award, badge, emblem, medallion, laurel wreath, ribbon

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
decoration(เดคคะเร'เชิน) n. การตกแต่ง,เครื่องตกแต่ง,เครื่องยศ,อิสริยาภรณ์,หนังสือชมเชย, Syn. ornamentation

English-Thai: Nontri Dictionary
decoration(n) การประดับ,เครื่องตกแต่ง,เครื่องประดับ,เครื่องยศ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Decorationการตกแต่ง [TU Subject Heading]
Decoration and ornamentการตกแต่งและการประดับ [TU Subject Heading]
Decoration and ornament, Rusticการตกแต่งและการประดับแนวชนบท [TU Subject Heading]
Decorations of honorเครื่องหมายประกาศเกียรติคุณ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Decoration for officerเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับอิสริยาภรณ์

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
decorationHe studied interior decoration.
decorationThe shopping arcade was covered with lots of paper decorations.
decorationYou've done a wonderful job on the interior decoration.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สนิม(n) decoration, See also: adornment, Syn. เครื่องประดับ, ถนิม, Notes: (เขมร)
สิ่งประดับ(n) decorations, See also: ornamentation, embellishment, adornment, furniture, Syn. เครื่องประดับ, เครื่องตกแต่ง, Example: เขากวาดสายตาไปรอบๆ ห้องโล่งที่ปราศจากสิ่งประดับตกแต่งใดๆ นอกจากโต๊ะเตี้ยกลางห้องตัวหนึ่งเท่านั้น
เครื่องประดับ(n) decorations, See also: ornamentation, embellishment, adornment, furniture, Syn. เครื่องตกแต่ง, สิ่งประดับ, Example: ประติมากรรมซึ่งแฝงอยู่กับศิลปกรรมอื่นๆ เป็นเครื่องประดับตกแต่งศิลปสถานและศิลปวัตถุให้เกิดคุณค่าความงาม, Count Unit: ชิ้น, ชุด
เครื่องประดับ(n) decorations, See also: ornamentation, embellishment, adornment, Syn. เครื่องเพชรพลอย, Example: ครูไปทำงานเป็นช่างออกแบบเฟอร์นิเจอร์และเครื่องประดับเพชรพลอยต่างๆ ให้กับห้างบีกริมของเยอรมัน, Count Unit: ชิ้น, ชุด, Thai Definition: เครื่องตกแต่งกายมี สร้อย แหวน นาฬิกา เป็นต้น
เครื่องราชอิสริยาภรณ์(n) insignia, See also: decoration given by the king, Syn. ตรา, เหรียญตรา, เหรียญ, Example: ในสมัยรัชกาลที่ 4 โปรดฯ ให้สร้างเหรียญตราหรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์เพื่อพระราชทานแก่ข้าราชการผู้กระทำความชอบ, Thai Definition: สิ่งซึ่งเป็นเครื่องหมายแสดงเกียรติยศและบำเหน็จความชอบ เป็นของพระมหากษัตริย์ทรงสร้างขึ้นสำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในราชการหรือส่วนพระองค์, เรียกเป็นสามัญว่า ตรา
เครื่องสด(n) decorations of fresh flowers or leaves or banana stalks, Thai Definition: ของสด เช่น หยวก ใบตอง ดอกไม้ และผลไม้บางชนิดที่ประดิษฐ์ขึ้นสำหรับตกแต่งเชิงตะกอนที่เผาศพเป็นต้น, ถ้ามุ่งเอาหยวกเป็นหลักก็เรียกว่า เครื่องหยวก
เครื่องตกแต่ง(n) decorations, See also: ornamentation, embellishment, adornment, furniture, Syn. เครื่องประดับ, สิ่งประดับ, Example: เขาจัดประมูลวัตถุโบราณต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น รูปเคารพศิลปะ เครื่องประดับ เครื่องตกแต่ง และวัตถุมีค่าต่างๆ, Count Unit: ชิ้น
แผงคอ(n) mane, See also: decoration attached to the collar, Example: พนักงานประจำโรงม้าต้องแปรงขนที่แผงคอของม้าทุกตัวหลังอาบน้ำม้าเสร็จ, Count Unit: แผง, Thai Definition: ผมที่สันคอม้า
วิภูษณะ(n) decoration, See also: ornament, adornment, finery, Syn. เครื่องประดับ, เครื่องแต่ง, เครื่องตกแต่ง, Notes: (สันสกฤต)
วิภูษา(n) decoration, See also: ornament, adornment, finery, Syn. เครื่องประดับ, เครื่องแต่ง, เครื่องตกแต่ง, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การประดับ[kān pradap] (n) EN: decoration  FR: décoration [f]
การตกแต่ง[kān toktaeng] (n) EN: decoration
การตกแต่งบ้าน[kān toktaeng bān] (n, exp) EN: home decoration
การตกแต่งภายใน[kān toktaeng phāinai] (n, exp) EN: interior design  FR: décoration intérieure [m]
เครื่องประดับ[khreūang pradap] (n) EN: ornament ; decorations ; ornamentation ; embellishment ; adornment ; furniture ; jewelry accessory  FR: décoration [f] ; ornement [m]
เครื่องราชอิสริยาภรณ์[khreūangrātcha-itsariyāphøn] (n) EN: insignia ; decoration given by the king
เครื่องยศ[khreūang yot] (n) EN: insignia of rank ; rank decoration  FR: insigne [m] ; décoration [f]
กระจกหุง[krajok hung] (n, exp) EN: rectangular bits of cooked glass for decoration
ลายประดับปูนปั้น[lāi pradap pūnpan] (n, exp) EN: stucco decorations
แผงคอ[phaēngkhø] (n) EN: mane ; decoration attached to the collar  FR: crinière [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DECORATION D EH2 K ER0 EY1 SH AH0 N
DECORATIONS D EH2 K ER0 EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
decoration (n) dˌɛkərˈɛɪʃən (d e2 k @ r ei1 sh @ n)
decorations (n) dˌɛkərˈɛɪʃənz (d e2 k @ r ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shì, ㄕˋ, / ] decoration; ornament; to decorate; to adorn; to hide; to conceal (a fault); excuse (to hide a fault); to play a role (in opera); to impersonate, #6,604 [Add to Longdo]
饰物[shì wù, ㄕˋ ㄨˋ, / ] decorations; jewelry, #26,023 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dekoration {f}; Verzierung {f} | Dekorationen {pl}; Verzierungen {pl}decoration | decorations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
どんど;とんど[dondo ; tondo] (n) burning of New Year's gate decorations (usu. on the 15th day of the new year) [Add to Longdo]
どんど焼き;どんど焼[どんどやき, dondoyaki] (n) (See どんど) burning of New Year's gate decorations (usu. on the 15th day of the new year) [Add to Longdo]
インテリアデコレーション[interiadekore-shon] (n) interior decoration [Add to Longdo]
インテリアバール[interiaba-ru] (n) prying tool used in interior decoration (wasei [Add to Longdo]
デコレーション[dekore-shon] (n) decoration; (P) [Add to Longdo]
リホーム[riho-mu] (n) redecoration (wasei [Add to Longdo]
化粧直し[けしょうなおし, keshounaoshi] (n) adjusting one's makeup; redecoration [Add to Longdo]
華鬘[けまん, keman] (n) {Buddh} Buddhist decoration engraved with various motifs, often made from gilt copper (e.g. for adorning the inner shrine of a temple) [Add to Longdo]
勲記[くんき, kunki] (n) decoration diploma; diploma [Add to Longdo]
勲章[くんしょう, kunshou] (n) decoration; order; medal; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 decoration
   n 1: something used to beautify [syn: {decoration}, {ornament},
      {ornamentation}]
   2: an award for winning a championship or commemorating some
     other event [syn: {decoration}, {laurel wreath}, {medal},
     {medallion}, {palm}, {ribbon}]
   3: the act of decorating something (in the hope of making it
     more attractive)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top