ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

decolorize

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -decolorize-, *decolorize*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
decolorize[VT] ขจัดสีออกไป, See also: ฟอกสีออกไป
decolorizer[N] ยาฟอกขาว, See also: เครื่องฟอกขาว, Syn. bleachl, decolorant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
decolorize(ดิคัล'ละไรซ) vt. ขจัดสีออก, See also: decolourization,decolorization,decolorisation,decolourisation n. การขจัดสีออก decolouriser ,decoloriser,decolourizer,decolorizer n. สิ่งที่ขจัดสีออก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Decolorizedล้างสี [การแพทย์]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 decolorize
   v 1: remove color from; "The sun bleached the red shirt" [syn:
      {bleach}, {bleach out}, {decolor}, {decolour},
      {decolorize}, {decolourize}, {decolorise}, {decolourise},
      {discolorize}, {discolourise}, {discolorise}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top